4.8.3. Класифікація приміщень за рівнем електробезпеки

Електробезпека людей значною мірою залежить від вологості і тем-ператури повітря у приміщенні, ступеня електропровідності підлоги істін, наявності в повітрі хімічних речовин й електропровідного пилу то-що.

Всі виробничі приміщення за рівнем електробезпеки поділяються натри класи:

приміщення без підвищеної небезпеки. Це сухі приміщення зі стру-монепровідною підлогою, з вологістю не вище 75%, без пилу або лише зіструмонепровідним пилом температурою повітря до 300С, в яких відсут-ня можливість одночасного дотику людини до корпуса електричної уста-новки і металевих елементів, з' єднаних з землею;

приміщення з підвищеною небезпекою. Для них характерним є на-явність однієї з таких п'яти ознак: вологість перевищує 75%, наявнийелектропровідний пил, електропровідна підлога, температура повітрявище +30 °С, існує можливість одночасного дотику до металевих предме-тів, з' єднаних з землею, і корпусу електроустановки;

особливо небезпечні приміщення. Вони можуть мати до 100% воло-гості або хімічно активне середовище, що руйнує електроізоляцію, абоодночасно дві чи більше ознак, характерних для приміщення з підвище-ною небезпекою.

У приміщеннях з підвищеною небезпекою допускається напруга ру-чних переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устат-кування та електрифікованого ручного інструменту до 36 В, а в особливонебезпечних приміщеннях - до 12 В.