5.1. Поняття про пожежу. Основні причинипожеж та їх негативні наслідки

Пожежа - це непідвласні людині процеси горіння, при яких полум'язнищує все, що зустрічається на його шляху. Основними законодавчимиактами, що регулюють пожежну безпеку в Україні, є Закон «Про пожеж-ну безпеку», «Правила пожежної безпеки в Україні», ГОСТ 12.1.004-91,Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодопожежної безпеки, СНиП 2.01.02-85 "ССБТ. Пожарная безопасность.Общин требования. Противопожарньїе норми" та ін.

Пожежа є одним з найбільш небезпечних лих для людства, вона при-зводить до значних людських жертв і матеріальних збитків. Кожні п'ятьсекунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні - кожні 10 хвилин.Протягом однієї доби в Україні виникає 120-140 пожеж, в яких гинуть 6-7, отримують травми 3-4 людини, вогнем знищується 32-36 будівель, 4-5одиниць техніки. Щодобові збитки від пожеж становлять близько 500тис. гривень[1].

Згідно зі статистичними даними основними причинами пожеж вУкраїні є: необережне поводження з вогнем - 58-60%, несправності тапорушення експлуатації електричного устаткування - 18-22%, ігри дітейз вогнем - 10-12%, несправність технологічного обладнання - 7-11%,підпали - 2%. Слід зазначити, що однією із шкідливих звичок, яка нетільки негативно впливає на здоров'я людини, але і часто призводить допожежі, є паління в недозволених місцях.

Необережне поводження з вогнем має місце при вогневих роботах:газо- та електрозварюванні, паяльних роботах, під час варіння бітуму тасмоли тощо.

До чинників, що можуть викликати пожежу при користуванні елект-ричним струмом, належать: короткі замикання, струмові перевантаження,несправності електроустаткування та приладів тощо. Струмові переван-таження виникають при невідповідності між потужністю електромережі іспоживачами, коли ввімкнення до мережі додаткових споживачів струмупризводить до її перевантаження, а також при зниженні напруги в мережіза тієї ж кількості споживачів.

Існують певні обставини, які сприяють виникненню пожеж, їх розпо-всюдженню та прояву їх небезпечної й шкідливої дії:

- пора року - найчастіше пожежі мають місце в зимовий період,внаслідок використання в цей час електронагрівальних приладів, іншихджерел тепла. Якщо узимку пожежі частіше відбуваються в будинках іспорудах, то влітку більша кількість з них - у лісах, степах, полях і т.д.;

час доби - найчастіше пожежі виникають у нічний час і рано-вранці, найменше пожеж виникає ввечері;

необачне поводження з вогнем, яке приводить до пожеж, най-більш характерним для осіб у стані алкогольного сп'яніння.

Підвищенню рівня пожежної небезпеки промислових об'єктів значносприяє зростання енергоозброєності виробництв, збільшення щільностітранспортних комунікацій, підвищення рівня температур та тиску в тех-нологічному устаткуванні, використання нових видів полімерних матері-алів. У сучасному виробництві зі зменшенням ймовірності виникненняпожеж збільшується тяжкість наслідків від них.

Пожежі мають соціальне, економічне і екологічне значення, оскіль-ки, по-перше, призводять до нещасних випадків, людських жертв, по-друге, суттєво впливають на економічні показники підприємств (збиткивід пожеж негативно впливають на економіку), по-третє, завдають шкодиприроді і забруднюють навколишнє середовище.