5.5. Небезпечні та шкідливі фактори пожежі

магниевый скраб beletage

Розрізняють такі небезпечні та шкідливі фактори пожежі:

а)         висока температура полум'я (до 1200-1400 °С) - один з надзвичай-но небезпечних чинників пожежі. Однак випадки безпосередньої дії вог-ню на людей мають місце відносно рідко;

б)         передача теплоти випромінюванням і конвекцією, що може викли-кати опіки та больові відчуття. Мінімальна відстань від полум'я у метрах,на якій людина може перебувати, приблизно складає: R = 1,6хН (R - від-стань до полум'я, у метрах; Н - середня висота факелу полум'я, у мет-рах);

в)         наявність диму, який викликає інтенсивне подразнення очей таверхніх дихальних шляхів, що негативно відбивається на рятівних робо-тах і пожежегасінні;

г)         наявність токсичних речовин в диму (чадний газ, окис азоту, сір-нистий газ, фосген та ін.), що може призвести до отруєнь і смерті;

д)         підвищена температура середовища, що негативно може відбитисьна органах дихання, центральній нервовій системі, викликати тепловийудар;

е)         перенесення вогню на інші об'єкти іскрами, випромінюванням,конвекцією;

ж)        висока температура, вибухи можуть зруйнувати будівельні конс-трукції. При цьому люди часто одержують значні механічні травми, опи-няються під уламками завалених конструкцій;

з)         створення екстремальної ситуації, коли дія чинників пожежі пере-вищує межу психофізіологічних можливостей особистості. Людину можеохопити паніка, настати депресивний стан з відповідними негативниминаслідками;

и)         вогняний шторм - небезпечне явище під час великих пожеж, щосупроводжується всмоктуванням у полум'я всього, що знаходиться по-руч, у тому числі людей.

5.6. Дії працівників на випадок пожежі та надання першої допомоги поте-рпілим

Пожежа супроводжується низкою характерних шкідливих небезпечнихфакторів, які створюють реальну загрозу для життя і здоров'я людей: високатемпература може призвести до опіків, дим роздратовує слизуваті оболонкиверхніх дихальних шляхів і зору, нестача кисню викликає гіпоксію, порушеннякоординації рухів.

Самими небезпечними факторами пожежі є токсичні продукти горіння(оксиди вуглецю, ціанід водню та ін.).

Виходячи з цього, завжди, в першу чергу, необхідно терміново залишитиактивну зону горіння. Перед тим, як вийти з приміщення, потрібно перекритигаз та вимкнути усі електроприлади, а краще здійснити повне знеструменняоб'єкту. При виході щільно закрити двері.

Якщо пожежа виникла на вашому поверху і безпосередньої загрози дляпрацівників немає, то потрібно здійснити запобіжні заходи від можливого не-гативного впливу води, яку використовують для гасіння. При цьому знеструм-люють приміщення, відсувають від стін меблі, накривають обладнання, пред-мети тощо захисною плівкою або іншими підручними засобами. На випадоквиникнення пожежі на нижньому поверсі, виникає загроза негативного впливудиму на людей та перешкода для їх евакуації. У такому разі приміщення по-трібно негайно залишити, але перед тим, як виходити через двері, їх треба тро-хи привідчинити (ні в якому разі не можна різко відкривати або вибивати две-рі, бо миттєвий доступ кисню може викликати викид полум'я ). Тому під часпожежі двері треба відчиняти обережно з урахуванням перепаду температури івпливу полум'я.

Після відчинення дверей і впевненості, що на шляху виходу з будівлі щенемає сильного задимлення та високої температури, необхідно негайно зали-шити будинок, рухаючись по коридорам та сходовим клітинам. Користуватисьліфтом у разі пожежі категорично заборонено, за винятком ліфтів, які спеціа-льно призначені для транспортування підрозділів пожежної охорони.

Якщо приміщення відрізане вогнем, димом, високою температурою відосновних шляхів евакуації, то насамперед необхідно перешкодити доступудиму і продуктів горіння до нього, для чого негайно закрити усі щілини удверях будь-яким матеріалом (ганчірки, штори тощо), за винятком синтетич-них. Краще, щоб вони були змочені водою.

У приміщенні, яке заповнене димом, рухатись потрібно повзком у напря-мку до вікна, закривши при цьому за можливості ніс та рот зволоженою тка-ниною і подати сигнал про допомогу. Ніколи не стрибайте у вікно без самоїявної про це необхідності (кожен другий стрибок з четвертого поверху припожежі є смертельним). Якщо стрибати все ж таки прийдеться, спочатку вики-ньте за можливості через вікно м'які речі: матраци, подушки і ін., спробуйтезалізти на підвіконник, повиснути на ньому, на руках, щоб зменшити висотупадіння і, відштовхнувшись, стрибайте, спрямовуючи своє тіло на м' які пред-мети.

При рятуванні потерпілих з будівель, що горять, та при гасінні пожежі ви-конувати наступні правила:

- перед тим, як увійти у палаюче приміщення, накритися з головою

мокрим покривалом, плащем тощо;

двері в задимлене приміщення відкривати обережно, поволі, при-криваючи корпус тіла дверним полотном для того, щоб уникнути спалахуполум'я від швидкого приливу свіжого повітря;

у дуже задимленому приміщенні пересуватись поповзом або схи-лившись, бо більшість нагрітих газоподібних речовин та дим скупчуютьсяу верхній частині приміщення;

для захисту від чадного газу по можливості дихати крізь зволоже-ну тканину;

якщо виникло займання одягу, лягти на землю (підлогу) та пере-кочуватися для збиття полум'я (бігти не можна, тому що полум'я може щезбільшитися);

побачивши людину, на якій горить одяг, потрібно накинути на неїпальто, плащ, покривало та щільно притиснути і, таким чином, збити по-лум'я;

при гасінні пожежі використовувати вогнегасники та інші засобигасіння за призначенням, спрямовуючи їх на поверхню, що горить.Горіння одягу, безпосередні контакти з полум'ям, розжареними предме-тами, рідинами, що горять, призводять до опіків різного ступеню.

Опіки І, ІІ, ІІІ А ступенів належать до поверхневих. Вони можуть загоюва-тися самостійно з повним відновленням шкірного покриву навіть на великійплощі опіку. Глибокі опіки ІІІ Б та IV ступенів принципово відрізняються тим,що загоюються рубцюванням та здебільшого вимагають хірургічних методівлікування.

Перша допомога повинна бути спрямована на припинення впливу високоїтемператури на потерпілого. Його кладуть в горизонтальне положення та шви-дко гасять одяг, що горить, будь-яким способом.

При невеликому опіку (І ступеня) необхідно підставити обпечене місцепід струмінь холодної води та тримати до стихання болі, а потім змочити ура-жену ділянку спиртом або одеколоном, не накладаючи пов'язки.

При сильних опіках та утворенні пухирів необхідно на них покласти сте-рильну антисептичну пов'язку. У разі відсутності такого роду матеріалів вико-ристовують чистий рушник, простирадло, хустинку тощо, дати знеболювальніпрепарати.

При великих опікових ураженнях шкіри треба негайно викликати швидкудопомогу, закутати потерпілого чистим пропрасованим простирадлом, датизнеболювальні препарати та велику кількість рідини (чай, мінеральна вода).При сильних опіках не можна:

обробляти шкіру спиртом, одеколоном, поливати пухирі та обвуг-лену шкіру водою;

проколювати пухирі, що утворились, щоб не інфікувати рану;

змащувати вражені місця жиром, розчином брильянтовим зеленим,засипляти порошками (це перешкоджає подальшому лікуванню);

зривати прилиплі до місця опіку частини одягу;

дозволяти потерпілому самостійно пересуватись(можливий шок).