5.10.5. Первинні засоби пожежегасіння

Успіх швидкої локалізації пожежі на її початку залежить від вогне-гасних засобів, вміння користуватися ними.

Основними вогнегасними речовинами та сполуками, що застосову-ються для гасіння пожеж й окремих вогнищ, є вода, водяна пара, хімічнапіна, повітряно-механічна піна, водні розчини солей, інертні й негорючігази, галоїдно-вуглеводневі сполуки, сухі негорючі порошки та пісок.

Вода - найбільш поширена і дешева вогнегасна речовина. Вогнегаснівластивості води можна підвищити в 2,5 рази, додаючи до неї поверхневоактивні речовини (зволожувачі) використовується для гасіння пожеж кла-су А.

Вода застосовується у вигляді компактних і розширених струменів і якпара. Вогнегасний ефект компактних струменів води полягає у змочуванніповерхні, зволоженні та охолодженні твердих горючих матеріалів.

Струменем води гасять тверді горючі речовини; дощем і водянимпаром - тверді, волокнисті, сипучі речовини.

Водяну пару застосовують для гасіння пожеж у приміщенняхоб'ємом до 500 м і невеликих загорянь на відкритих установках.

Водою не дозволяється гасити: електроустановки під напругою,матеріали, що зберігаються поряд з карбідом і негашеним вапном, мета-левий натрій, калій, магній та інші речовини, які при дії з водою виділя-ють горючі або вибухові речовини, а також нафту, бензин, оскільки, ма-ючи велику питому вагу, вода накопичується внизу цих речовин ізбільшує площу горючої поверхні, сприяє розтіканню вогню.

Промислові приміщення мають зовнішнє та внутрішнє водопоста-чання (СНіП 2.04.02-84; СНіП 2.04.01-85). Гідранти розташовуються натериторії підприємств на віддалі не більше 100 м по периметру будівельвздовж доріг і не ближче 5м від стін будівель.

Внутрішній протипожежний водогін обладнується пожежними кра-нами, які встановлюються на висоті 1,35 м від підлоги всередині примі-щень біля виходів, у коридорах, на сходах. Кожний пожежний кран спо-ряджається прогумованим рукавом та пожежним стволом. Довжинарукава - 10 або 20 м.

Пожежні крани не рідше одного разу на 6 місяців підлягають техніч-ному обслуговуванні і перевірці на працездатність.

Водопостачання при пожежах залежить від вогнестійкості примі-щень, категорії виробництва, величини приміщень. Наприклад, для буді-вель І та ІІ ступеня вогнестійкості, приміщень категорії А, Б, В об'ємом<