2.2.2.4. Повноваження місцевих державних адміністрацій,рад народних депутатів і об'єднань підприємству галузі охорони праці

магниевый скраб beletage

Місцеві державні адміністрації і ради народних депутатів у межахвідповідної території:

забезпечують реалізацію державної політики в галузі охоронипраці;

формують за участю профспілок програми заходів з питань безпе-ки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве зна-чення;

організовують у разі необхідності регіональні аварійно-рятувальніформування;

здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охо-рону праці;

створюють у разі необхідності фонди охорони праці.

Для виконання названих функцій місцеві органи влади створюютьвідповідні структурні підрозділи.

Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концер-нів та інших об'єднань визначаються їх статутами або договорами міжпідприємствами, які утворили об'єднання.

Для виконання делегованих об'єднанню функцій в його апараті ство-рюються служби з охорони праці.

2.2.3. Управління охороною праці на виробництві