2.2.3.6 .Основні функції служби охорони праці на підприємстві

магниевый скраб beletage

На службу охорони праці на підприємстві покладено виконання та-ких функцій:

розробка цілісної ефективної програми охорони праці на підпри-ємстві;

оперативно-методичне керівництво охороною праці на підприємс-тві;

розробка заходів для досягнення нормативів охорони і гігієнипраці;

проведення ввідного інструктажу та контроль за проведенням ін-структажів на виробництві;

забезпечення робітників необхідними інструкціями і нормативни-ми документами з питань охорони праці;

паспортизація цехів, робочих місць;

облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, ава-рій і підготовка статистичних звітів з питань охорони праці;

розробка поточних і перспективних планів, проведення конкурсів-оглядів з питань охорони праці;

підвищення кваліфікації і перевірка знань з охорони праці.