2.2.3.7. Повноваження служби охорони праці на підприємстві

магниевый скраб beletage

Служба охорони праці бере участь у:

розслідуванні нещасних випадків і аварій;

формуванні фонду охорони праці та його розподілу;

роботі комісії з охорони праці;

роботі комісії з введення в експлуатацію, переозброєння виробни-чих об'єктів;

розробці положень, інструкцій та інших нормативних документів;

підготовці проектів, наказів з питань охорони праці.

Служба охорони праці контролює:

дотримання чинного законодавства, нормативних документів і т.п.;

своєчасне проведення інструктажів, занять з охорони праці;

забезпечення робочих спецодягом, харчами і т.п.;

використання праці жінок, неповнолітніх;

проходження медичного огляду.

Служба охорони праці має право:

представляти підприємство у державних та громадських організа-ціях;

відвідувати в будь-який час підрозділи й об'єкти підприємства;

вимагати недопущення до роботи осіб, що не пройшли медогляд,інструктаж;

вносити пропозиції керівнику підприємства стосовно притягненнядо відповідальності осіб, що порушують відповідні нормативи з охоронипраці, та клопотати про заохочення осіб, які беруть активну участь у по-ліпшенні умов праці та її безпеки.