2.2.7.1. Державний нагляд за охороною праці

магниевый скраб beletage

Державний нагляд здійснюють: Державний департамент промисловоїбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Держатомрегулювання; ор-гани державного пожежного нагляду Міністерства надзвичайних ситуа-цій; органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законівпро охорону праці здійснює генеральний прокурор і підпорядковані йомупрокурори.

Органи нагляду є незалежними і діють відповідно до положень, за-тверджених Кабінетом Міністрів України (ст. 38 Закону).

Посадові особи органів Держгірпромнагляду (державні інспектори)мають право:

у будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для на-гляду за дотриманням законодавства про охорону праці, отримувати відвласника необхідне пояснення, матеріали, інформацію з цих питань;

направляти керівникам виконавчої влади обов'язкові для вико-нання розпорядження з питань дотримання законодавчих і нормативнихактів охорони праці;

призупиняти експлуатацію підприємств, виробництв, цехів, діль-ниць, робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог з охоронипраці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

притягати до адміністративної відповідальності працівників, вин-них у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охоронупраці, подавати матеріали до прокуратури;

встановлювати порядок опрацювання і затвердження власникамиположень, інструкцій з охорони праці, розробляти типові документи зцих питань.

Посадовим особам спеціально уповноваженого центрального органувиконавчої влади з нагляду за охороною праці держава гарантує соціаль-ний захист.

Працівники правоохоронних органів надають допомогу посадовимособам органів державного нагляду у виконанні ними службовихобов'язків та вживають заходів щодо припинення незаконних дій осіб, якіперешкоджають виконувати ці обов'язки, вдаються до погроз, шантажу,нанесення тілесних ушкоджень посадовим особам органів державногонагляду або членам їх сімей, завдають шкоди їх майну.