3.2.3.1. Шкідливі речовини та їх класифікаціязалежно від дії на організм людини

магниевый скраб beletage

Усі шкідливі речовини можна розділити на токсичні, подразнюючі,мутагенні, канцерогенні, наркотичні, задушливі, такі, що впливають нарепродуктивну функцію, сенсибілізуючі.

Токсичні речовини взаємодіють з організмом людини, викликаючи рі-зноманітні відхилення стану здоров'я. До них належать чадний газ, селіт-ра, концентровані розчини кислот, лугів тощо.

Подразнюючі речовини викликають подразнення слизових оболонокдихальних шляхів, очей, шкіри (наприклад, аміак).

Мутагенні речовини призводять до порушення генетичного коду,зміни спадкової інформації. Це - свинець, радіоактивні речовини тощо.

Канцерогенні речовини викликають, як правило, злоякісні новоутво-рення, пухлини (ароматичні вуглеводні, циклічні аміни, азбест, нікель,хром тощо).

Наркотичні речовини впливають на центральну нервову систему(спирти, ароматичні вуглеводи).

Задушливі речовини приводять до токсичного набряку легень (оксидвуглецю, оксид азоту).

Прикладом речовин, що впливають на репродуктивну функцію, мо-жуть бути: радіоактивні ізотопи, ртуть, свинець, нікотин, алкоголь тощо.

Сенсибілізатори - речовини, що діють як алергени (формалін, лаки

на основі нітро- та нітрозосполук тощо).

Дуже негативні наслідки має вплив саме отруйних речовин, які при-зводять до враження всіх живих організмів, особливо людей.

Отруйні речовини до організму людини потрапляють через шкіру,органи дихання, шлунок. Дія шкідливих речовин на працівників нерідкоускладнюється різними супутніми факторами зовнішнього середовища(високою температурою повітря, шумом, вібрацією тощо).