3.2.5.2.Природне освітлення, його значення та види.

Коефіцієнт природного освітлення

Природне освітлення створюється прямими сонячними променями тарозсіяним світлом небосхилу. Воно позитивно впливає на психіку люди-ну, викликає приємне почуття, впевненість, стимулює обмін речовин, ре-активність, резистентність тощо. Навпаки, його тривала відсутність при-зводить до швидкої втоми, розвитку короткозорості. Тому тільки у виня-ткових випадках у складах та спеціальних лабораторіях дозволяється ви-користання лише штучного освітлення.

Природне освітлення може бути верхнім - через світлові ліхтарі да-ху, бічним - через вікна в стінах і комбінованим - через ліхтарі і вікна.

Вид необхідного природного освітлення встановлюється на основірозмірів(ширини) приміщення. При ширині приміщення до 12 м рекоме-ндується бічне одностороннє освітлення, при ширині більше 12 м і до 24м - бічне двостороннє. Якщо ж ширина приміщення більша 24 м , тоосвітлення бажано мати комбінованим.

Якість природного світла у виробничих приміщеннях оцінюють кое-фіцієнтом природної освітленості, що є відношенням освітленості всере-дині приміщення до зовнішньої освітленості:

е = (Евн / Езов) • 100%,

де: е - коефіцієнт природного освітлення; Евн - освітленість всереди-ні приміщення; Езов - зовнішнє освітлення.

При верхньому та комбінованому освітленні цей показник змінюєть-ся в межах від 2 до 10%, а при бічному освітленні - від 0,5 до 3,5%.

Для кращого природного освітлення потрібно мити вікна не рідше двохразів на рік, а у разі підвищеної загазованості - не рідше 4 разів на рік.