3.2.5.4. Робоче освітлення

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого процесу,переміщення людей, руху транспорту і є обов'язковим для всіх виробничихприміщень.

Освітленість на робочих місцях виробничих приміщень

При штучному освітленні вибір типів світильників, їх розміщення здійс-нюється за принципом створення достатньої освітленості на робочих місцях,яка нормується Державними будівельними нормами ДБН В.2.5-28-2006. Но-рми штучного та природного освітлення виробничих приміщень наведені втаблиці 5.

Таблиця 5

 

Роз-

Штучне освітлення

 

Природне

 

Суміщене

Характеристи-

ряд

 

 

 

освітлення

 

освітлення

ка

зорової роботи

зоро-

Освітленість, лк

КЕО, %

 

воїробо-

При ком-бінованому

При за-гальному

 

Приверх-

Прибоко-

 

Приверх-

Прибоко-