3.2.6.3.Захист від електромагнітних полів

магниевый скраб beletage

Основні способи захисту від ЕМП: колективний захист, що включаєорганізаційні, технічні та лікувально-профілактичні заходи, й індивідуа-льний захист.

Організаційні заходи захисту включають:

заборону допуску до роботи підлітків до 18 років, осіб, що стражда-ють на хвороби серця, крові, нервової системи, очей;

проведення щорічних медоглядів, надання додаткової відпустки таскороченого робочого дня;

раціональне розташування обладнання;

встановлення оптимального режиму роботи обслуговуючого персоналу.

Технічні заходи захисту реалізуються використанням здатності поліврефлектуватись (відбиватись) або поглинатись.

Метод рефлектування. Найкращі рефлектувальні властивості маютьметалеві екрани з високою електропровідністю. Екрани бувають сітчастіта суцільні. Листи екранів повинні мати надійний контакт між собою таобов'язково заземлюватися.

Метод поглинаючих навантажень. Використовуються екрани з погли-наючим покриттям, матеріали з каучуку, пінополістиролу, які повністю по-глинають ЕМП. Може використовуватися спеціальна гума. Для екранів, щолокалізують і поглинають ЗВЧ-поля, застосовують феритові пластини, мате-ріали марки ХВ (вузько-діапазонні), марок У2Ф-2, У2Ф-3 та ін.

Коли з технічних причин неможливо екранувати джерело випромі-нювання, то екранують робочі місця або переносять їх на безпечну від-стань.

Індивідуальний захист. Індивідуальні екрани, виготовлені з металізо-ваних матеріалів; радіозахисні окуляри ОРЗ-5 зі скла, що відбиває ВЧ-,УВЧ-, НВЧ-випромінювання; капюшони, халати або комбінезони з мета-лізованої бавовняної тканини.