3.2.7.2. Ультрафіолетове випромінювання

магниевый скраб beletage

Ультрафіолетове випромінювання (УФВ) - частина електромагнітно-го спектра з довжиною хвилі 200-380 нм. За біологічною дією УФВ поділяютьна три види: УФВ з довжиною хвилі 380-315 нм, характеризується відноснослабкою біологічною дією; УФВ з довжиною хвилі 315-280 нм, володіє вира-женою біологічною дією; УФВ з довжиною хвилі 280-200 нм, активно діє натканинні білки і ліпіди, володіє вираженою бактерицидною дією.

Особливістю УФВ є висока сорбійність - його поглинає більшістьтіл. Це випромінювання становить близько 5% щільності потоку соняч-ного випромінювання, є життєво необхідним фактором, який сприятливовпливає на організм, знижує чутливість організму до деяких негативнихвпливів. Оптимальні дози УФВ активізують дію серця, обмін речовин,підвищують активність ферментів, сприяють синтезу вітаміну D шкірою,чинять антирахітичну і бактерицидну дію. УФВ з надкороткою довжи-ною хвилі має дуже велику енергію і є згубним для всього живого, але внормальних екологічних умовах ці хвилі поглинаються озоновим шароматмосфери і до поверхні землі не доходять.

Штучними джерелами ультрафіолетового випромінювання є: елект-розварювання, апаратура електрозв'язку, станції радіомовлення.

Випромінювання штучних джерел може бути причиною гострих іхронічних професійних захворювань. Найбільш уразливими тут стаютьочі, шкіра. Гострі ураження очей, так звані електроофтальмії, становлятьсобою гострий кон'юнктивіт з відповідними симптомами. Дія УФВ нашкіру викликає дерматити, екзему, злоякісні пухлини. Внаслідок впливуультрафіолетового випромінювання виникають загальнотоксичні симп-томи - головний біль, запаморочення, підвищена втома, нервове збу-дження. Для вимірювання інтенсивності УФ-випромінювання використо-вують радіометр УФР-21.

Таблиця 9

Допустимі значення інтенсивності ультрафіолетових випромінювань

Області ультрафіолетових випромінювань(діапазони довжин хвиль)

Допустима інтенсивність,

Вт/м2

УФА (400 - 320 нм)УФВ (320 - 280 нм)УФС* (280 - 220 нм)

10,00,010,001

* частина області УФС

Вплив УФВ на людину оцінюється якісною еритемною дією, тобтопочервонінням шкіри (після 48 годин). Для біологічних цілей потужністьУФВ оцінюється еритемним потоком. Одиницею випромінювання потокує ер. Один ер - це видимий потік, який відповідає потоку випромінюван-ня з довжиною хвилі 297 нм і потужністю 1 Вт. Еритемна освітленість

22виражається в ер/м , а доза - в ер/год/м . На промислових підприємствах

інтенсивність ультрафіолетового опромінювання не повинна перевищу-вати максимальну добову дозу - 60 мер/м для УФВ з довжиною хвиліпонад 280 нм. Допустимі значення інтенсивності ультрафіолетових ви-промінювань наведені у табл. 9.

При використанні спецодягу та засобів захисту очей, обличчя і рук,що не пропускають випромінювання, допустима інтенсивність випромі-нювання в діапазоні хвиль 320-280 нм не повинна перебільшувати1 Вт/м .

Захист від надмірної дії УФВ досягається раціональним розташуван-ням робочих місць, екрануванням джерел випромінювання й робочихмісць. Матеріалом для екранування слугують світлофільтри, непрозоріметалеві, пластикові листи. Добре захищає від дії УФП флінт глас (скло,що містить окис свинцю).

Для індивідуального захисту використовують спецодяг, рукавички,окуляри зі світлофільтром. Мазі, що містять салол, саліцилові препарати,їх аналоги затримують УФВ.