3.2.9.3. Заходи та засоби захисту від шуму

магниевый скраб beletage

Допустимі рівні шуму та еквівалентні рівні шуму на робочих місцях,у виробничих приміщеннях і на території підприємства регламентуютьсяДСН 3.3.6.077-99. Максимальний рівень шуму, що коливається в часі тапереривається, не повинен перевищувати 110 дБ, а максимальний рівеньдля інтенсивного шуму не повинен перевищувати 125 дБ.

Відповідно до нормативних актів захист працівників від шуму можездійснюватись як колективними засобами, так і індивідуальними. Колек-тивні засоби (рис. 6) спрямовані на зниження шуму в джерелах його ви-никнення та на шляху поширення. Вони поділяються на:

архітектурно-планувальні, які ґрунтуються на впровадженніакустичних розробок при плануванні будівель, раціональному розміщенніобладнання і робочих місць, а також зон і режимів руху транспортних за-собів і вантажопотоків;

організаційно-технічні - це застосування сучасного технологіч-ного устаткування з низькими рівнями шуму, впровадження дистанційно-го керування машинами з підвищеними рівнями шуму і дистанційногоконтролю, заміна ударної взаємодії деталей машин безударними, дотри-мання режимів праці й відпочинку тощо;

акустичні: звукоізоляції (ізоляція джерела шуму або приміщеннявід шуму, котрий проникає ззовні). Звукоізоляція досягається створеннямгерметичної перешкоди на шляху поширення повітряного шуму у виглядістін, кабін, кожухів, екранів, глушників, акустичної обробки приміщень звикористанням звукопоглинальних пористих матеріалів.

Рис. 6. Засоби колективного захисту від шумуна шляху його розповсюдженняІндивідуальний захист працюючих від дії надмірного шуму здійсню-ється за допомогою зовнішніх і внутрішніх антифонів, протишумних касок,навушників, м'яких шоломів, які знижують рівень звукового тиску на 40-50 дБ. Простими із внутрішніх протишумних засобів є вата, марля і т.п., вста-влені у зовнішній слуховий прохід. Вата знижує шум до 3-14 дБ, вата з воском- до 30 дБ при частотах в межах від 100 до 6000 Гц.

Антифони забезпечують зниження шуму до 30 дБ при частоті 50 Гц і до40 дБ при частоті 2000 Гц. На данний час розроблені антифони з вибірковоюздатністю пропускати звуки інших частот, а також навушники протишумніПШ -00, каска протишумна ВЦНИИОТ-2. вони є дуже ефективними засобамипри високочастотних шумах. Слід пам'ятати, що при рівні шуму більше 120дБ, навушники і вкладиши мало ефективні.

Особи, що приймаються на роботу, яка пов'язана з дією шуму, пови-нні проходити медичний огляд.

У виробничих умовах нерідко виникає небезпека комбінованоговпливу високочастотних та низькочастотних звуків, що призводять допорушення стану здоров'я людини.