3.2.10.2. Вплив вібрації на організм людини

магниевый скраб beletage

Під впливом вібрації в організмі людини спостерігаються зміни серцевоїдіяльності, нервової системи, спазми судин, порушення функції суглобів. Три-вала дія вібрації викликає професійне захворювання - вібраційну хворобу.

Важливе гігієнічне значення має частота вібрації. Частоти порядку 35-250Гц найбільш характерні при роботі з ручними інструментами і сприяють роз-витку вібраційної хвороби зі спазмами судин.

Частоти нижче 35 Гц викликають зміни в нервово-м'язовій системі і суг-лобах.

Найбільш небезпечними є резонансові вібрації, які співпадають звласною частотою коливань людського тіла або окремих органів (3-6 Гц).При співпадінні власної і зовнішньої частот амплітуда коливань внутрі-шніх органів зростає. Між ними виникає тертя, яке призводить до пору-шення їх нормальної роботи. Область резонансу для голови в ортостати-чному положенні при вертикальній вібрації знаходиться в зоні між 20-30Гц, при горизонтальній - 1,5-2 Гц. Розлад функції зорового аналізатораспостерігається при частотному діапазоні вібрації в межах 60-90 Гц, щоспівпадає з резонансом очних яблук.

Вібраційна патологія займає друге місце після пневмоконікозів середпрофесійних захворювань. При дії на організм загальної вібрації у першучергу порушується функція ЦНС й аналізаторів (зорового, слухового, ве-стибулярного і шкіряного). Вібрація є специфічним подразником для вес-тибулярного аналізатора, зокрема, лінійні прискорення - для отолітовогоапарата, а кутові прискорення - для напівкруглих каналів. Під впливомзагальної вібрації спостерігається зниження больової, тактильної і тепло-вої чутливості, порушення обміну речовин й енергії. У водіїв машин підвпливом низькочастотної вібрації розвиваються паталогічні зміни у попе-реково-крижовому відділі хребта, розлади вегетативних функцій, пору-шень апетиту і сну.

Чималої шкоди здоров'ю працівників в умовах сучасного виробниц-тва завдає локальна вібрація. Вона викликає у людей спазм судин рук,блідість пальців і долонь, зниження тактильної чутливості, відкладаннясолей у суглобах пальців, деформацію і зменшення рухливості суглобів.Охолодження і зволоження рук значно підвищує ризик розвитку вібра-ційної хвороби.