4.4. Технічні засоби безпеки

магниевый скраб beletage

У створенні безпечних умов праці широко застосовуються технічнізасоби безпеки.

Засоби захисту можуть бути об'єктивними (огородження, блокуван-ня, захисне укриття, запобіжні та вимикаючі пристрої, ізоляція, гермети-зація, заземлення) і суб'єктивними (таблички, сигнальні пристрої, засте-режливі написи). Останні не можуть гарантувати надійного захисту віддії вражаючих факторів, тому що загальний стан людини та її увага вна-слідок втоми, шуму, вібрації, недостатнього освітлення та інших причинможуть погіршуватися, що спричиняє підвищення ймовірності виникнен-ня нещасного випадку. Об'єктивні засоби захисту є більш надійними,оскільки вони запобігають контакту людини з джерелами небезпечнихфакторів.