4.5.2. Безпека при експлуатації котельних установок

магниевый скраб beletage

Наявність високого тиску і температури води та пари у водогрійних іпарових котлах створюють підвищену небезпеку при їх експлуатації. Ос-новними причинами аварій при експлуатації парових та водогрійних кот-лів можуть бути:

порушення водного режиму котла;

перевищення робочого тиску;

дефекти проектування котла;

дефекти, допущені при виготовленні та ремонті котла;

зниження механічної міцності котла в процесі експлуатації тощо.

Порушення водного режиму може призвести до відкладання на внут-рішніх стінках котла теплонепровідного накипу з різних солей(Ca(HCO3)2; Mg(HCO3)2; CaSO4 та ін.). Вода і димові гази можуть викли-кати корозію, яка знижує механічну цінність котла.

Для забезпечення безаварійної роботи котлів їх обладнують необхід-ною апаратурою і контрольно-вимірювальними приладами: манометра-ми, запобіжними клапанами, водопоказуючими пристроями, запірними іспускними пристроями, а окремі конструкції - автоматичною апаратуроюконтролю.

Відповідно до вказаних Правил посудини встановлюються в місцях,де не буває скупчення людей, а також в окремих будівлях. При встанов-ленні посудин необхідно передбачити можливість їх вільного огляду, ре-монту й очищення.

Не допускається встановлення посудин, що реєструються в держав-них органах нагляду, в житлових, громадських і побутових приміщеннях,а також у приміщеннях і будівлях, що до них прилягають.

Всі елементи котлів, трубопроводів, пароперегрівачів і допоміжного уста-ткування з температурою стінки зовнішньої поверхні вище 430С в доступнихдля обслуговування місцях повинні бути покриті тепловою ізоляцією.

Водогрійні і парові котли з температурою води не вище 115 °С, по-тужністю від 0,1 до 3 МВт і парові котли з тиском пари не вище 0,07МПа не реєструються в органах державного нагляду, а вимоги безпеки доїх експлуатації регламентовані галузевими стандартами. Їх дозволяєтьсявстановлювати у приміщеннях не нижче ІІ категорії вогнестійкості. До-пускається примикання котелень до виробничих приміщень за умовирозділення їх протипожежною стіною. Висота приміщення котельні маєбути не менше 2,6 м, а площа під один котел - 18 м2; двері повинні від-криватись назовні, не мати засувів всередині; вентиляція передбачаєтьсяприпливно-витяжна.

Котельня повинна бути обладнана засобами пожежегасіння відповід-ного до норм на протипожежне устаткування і ремонт, установленимиПравилами пожежної безпеки України (ДНАОП 0,01 - 1.01.95).

Водогрійні котли потужністю понад 400 кВт (4 МВт) обладнують неменше як двома запобіжними клапанами.

Всі елементи котлів, трубопроводів, пароперегрівачів і допоміжного уста-ткування з температурою стінки зовнішньої поверхні вище 430С в доступнихдля обслуговування місцях повинні бути покриті тепловою ізоляцією.

Кожен котел підлягає технічному огляду інспектором органів Держ-промгірнагляду до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації, а внеобхідних випадках - позачерговому огляду. Технічний огляд котлівскладається із зовнішнього і внутрішнього оглядів (один раз на 4 роки) тагідравлічного випробування (один раз на 8 років) згідно паспорту на по-судину.