4.5.4. Безпека при експлуатації трубопроводів

магниевый скраб beletage

Трубопроводи широко застосовуються у багатьох галузях народногогосподарства. Ними транспортують різні гази, рідини, пару. Для швидко-го визначення вмісту трубопроводів встановлено 10 груп речовин і відпо-відне маркірування трубопроводів, якими вони транспортуються: вода(зелений), пара (червоний), повітря (синій), горючі та негорючі гази (жов-тий), кислоти (оранжевий), луги (фіолетовий), горючі і негорючі речови-ни (коричневий), інші речовини (сірий). За сигнальними кольоровими кі-льцями на трубопроводах визначають вид небезпек: червоні кільця -легкозаймисті, вибухо- і вогненебезпечні речовини; жовті кільця - от-руйні, токсичні, радіоактивні речовини; зелені кільця - нешкідливі і без-печні речовини.

Для безпечної експлуатації трубопроводів їх заземлюють, а при мон-тажі передбачають компенсаційні елементи. Найбільш широко викорис-товуються П-подібні компенсаційні петлі, які дозволяють рівномірнорозподілити теплові деформації по трубопроводу.

Всі трубопроводи оснащуються відповідними клапанами (редукцій-ними, зворотними, запірними, запобіжними).

Трубопроводи періодично підлягають зовнішньому огляду та гідрав-лічному випробуванню згідно паспортних даних.

Особливу небезпеку становлять трубопроводи разом з установкамиприродного газу, який широко використовується в промисловості і побутічастіше за все як паливо. Як правило, причиною вибухів, пожеж при екс-плуатації газопроводу є витік газу. Оскільки природний газ не має запаху,то для швидкого виявлення його в повітрі до нього додають одорант -речовину з сильним запахом (наприклад, етилмеркаптан).