4.7.1. Безпека внутрізаводського і внутріцехового транспорту

магниевый скраб beletage

До керування транспортними агрегатами допускаються особи, якімають відповідні посвідчення, пройшли інструктажі з Правил дорожньо-го руху, техніки безпеки.

Внутрішньозаводський транспорт призначений для перевезення ван-тажів у межах підприємства. Він може бути залізничним, автомобільним,електроприводним, що залежить від масштабу і виду виробництва.

На території підприємства, на видних місцях, встановлюються схемируху транспортних засобів та пішохідних доріжок. З метою забезпеченнябезпеки в' їзди та виїзди для транспорту і входи та виходи для людейвлаштовуються окремо. Ширина доріг при односторонньому руху авто-транспорту становить 4 м, а при двосторонньому - 6 м. У тупикових час-тинах доріг слід передбачити майданчики для розвороту автомобілів зрадіусом не менше 12 м. Тротуари для пішоходів повинні мати ширину1,5 м і бути ізольовані від проїзної частини розділювальною смугою.Швидкість залізничного транспорту на території підприємства не пови-нна перевищувати 10 км/год. Швидкість автомобільного транспорту за-лежить від виду вантажів, стану доріг і може становити 10 км/год. (колизабезпечується безпека руху) і 5 км/год. (при в'їзді і виїзді з цеху, при по-воротах, під час густого туману і т.п.).

На всій території підприємства, особливо у місцях під'їзду до буді-вель та споруд, встановлюють чергове штучне освітлення, що забезпечуєосвітленість на рівні землі 0,5-1 лк, а біля воріт і майданчиків відкритогопаркування транспортних засобів - не менше 5 лк.

Як внутрішньозаводський транспорт досить часто застосовуютьсяавто- та електронавантажувачі, штабслери та електрокари. Безпечнаексплуатація їх регулюється відповідними нормативними актами. Напри-клад, вилками навантажувача дозволяється піднімати вантаж довжиноюне більше 4 м, а висота підіймання вантажу від землі під час його переве-зення не повинна перевищувати 0,5 м.

З метою забезпечення безпеки навантажувачі, штабелери та електро-кари повинні бути оснащені необхідними технічними засобами: гальма-ми, автоматичними пристроями.

Швидкість руху транспорту всередині приміщення (складу) голо-вними проходами не має перевищувати 6 км/год., а при в'їзді та виїзді здверних отворів - не більше 3 км/год.

До внутрішньоцехового транспорту, який забезпечує транспортуван-ня вантажів в межах цеху відповідно до технологічного процесу вироб-ництва, належать транспортні засоби конвеєрного типу, візки та ванта-жопідіймальні крани.

Транспортні засоби конвеєрного типу можна поділити на:

а)         транспортні засоби з тяговими деталями - ланцюгові, канатні,стрічкові та пластинчасті конвеєри та елеватори;

б)         транспортні засоби без тягових деталей - гравітаційні роликовітранспортери (рольганги), похилі (пандуси) та гвинтові спуски, ручні ва-нтажні візки.

Для безпечної роботи конвеєри й елеватори повинні мати надійніогородження всіх рухомих частин, блокувальні пристрої, аварійні вими-качі у головній і хвостовій частинах, світлову і звукову сигналізацію.Елеватори, призначені для транспортування пиловидних речовин, пови-нні мати герметичні кожухи.

Для зручності обслуговування конвеєру проходи з обох сторін йогоповинні мати ширину не менше 1 м.

Транспортні засоби без тягових органів мають бути зручними і на-дійними у використанні. При їх застосуванні слід дотримуватись відпові-дних інструкцій, розроблених на підприємстві.