4.7.2. Безпека при використанні автотранспорту

магниевый скраб beletage

За останнє століття небезпечність транспортних засобів сильно зрос-ла. Численність автомобільного парку у світі складає біля одного мільяр-ду автомашин, що само по собі свідчить про велику загрозу для людини.

Фактором небезпеки є не тільки кількість автомобілів, але і якість доріг,їх облаштування різноманітними дорожніми знаками, рівень підготовкиводіїв та знання правил пішохідного руху мешканців міст і сіл.

Щорічно в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гине близько10 тисяч осіб і значна частина травмується.

У зв'язку з цим розгляд питань техніки безпеки при експлуатації ав-томашин, тракторів та інших засобів у транспортних цілях вимагає під-вищеної уваги.

Для забезпечення безпеки при використанні автотранспорту необхід-но дотримуватись таких правил:

до роботи допускаються машини тільки у справному стані;керування автомобілем дозволяється особам, що мають відповіднепосвідчення та медичну довідку;

дотримання правил дорожнього руху має бути суворим і надійним;автомобіль має бути забезпечений аптечкою й вогнегасником;заправляти автомобіль необхідно при природному або штучномуосвітленні, на горизонтальній площині, при цьому забороняється корис-туватись відкритим вогнем;

під час зупинки та стоянки автомобіля слід вмикати стоянкове гальмо;необхідно дотримуватись особистої безпеки: переходити дорогу у ви-значених місцях, не перебувати поряд і попереду автомобіля, що рухається,і не знаходиться поблизу транспортного засобу, який стоїть під ухил;

при завантаженні автомобіля вантажем слід дотримуватись вимогтехніки безпеки; завантаження і розвантаження вантажів, їх закріпленняздійснювати під контролем водія. Завантажувати транспортний засіб по-трібно рівномірно. Водій у дорозі зобов'язаний слідкувати за надійністюкріплення вантажу;

завантажений автомобіль, у разі обмеженої вантажем площі оглядудля водія, повинен пересуватись зі швидкістю до 5 км/год., причому в на-прямку руху попереду нього має рухатися супровідний транспортний за-сіб із прапорцем;

при буксируванні за кермом буксируваного транспорту має знаходи-тися водій, крім випадків, коли конструкція жорсткого зчеплення забез-печує рух буксируваного у колії транспортного засобу;

жорстке зчеплення повинно забезпечувати відстань між транспорт-ними засобами при буксируванні не більше 4, а гнучке - 4-6 м; при цьомугнучке зчеплення через кожний метр позначається сигнальними прапор-цями;

забороняється буксирувати транспортний засіб з причепом, два і бі-льше транспортних засобів.

Легкові автомобілі мають бути обладнані ременями безпеки, при ви-користанні яких слід дотримуватися таких вимог:

ремінь повинен бути пристебнутим, а не накинутим;

між ременем і тілом на рівні грудей повинна проходити долоня (за-зор близько 2,5 см);

ремінь повинен бути достатньої міцності, не брудним і не скрученим.