6.1. Поняття про вибухобезпеку

магниевый скраб beletage

Вибухобезпека об'єкта - це стан об'єкта, за якого виключаєтьсяможливість виникнення вибуху, а у випадку його прояву зводиться домінімуму вплив його небезпечних факторів на людей, забезпечуєтьсязахист матеріальних цінностей.

Противибуховий режим - це комплекс встановлених норм і правилповедінки людей, виконання робіт й експлуатації об'єкта, спрямованийна гарантування вибухобезпеки.

Вибухобезпека, як правило, тісно пов'язана з пожежною безпекою.Наприклад, при пожежах внаслідок високої температури вибухають різно-манітні судини, наповнені горючими рідинами, газом, боєприпасами тощо.

Проте дуже часто вибухи не пов'язані з пожежею. Наприклад, вибухибоєприпасів на складах (сумнозвісні військові склади під Мелітополем таСлавутою), терористичні вибухи, у яких гинуть ні в чому не винні люди,кримінальні вибухи (так, з 1999 по 2004 рр. на території Дніпропетровсь-кої області трапилося 42 таких вибухи). Вибухають різноманітні засобипромислового виробництва (гранати, снаряди, авіабомби), а також само-робні вибухові пристрої. Так, 12 жовтня 2001 р. корпус гранати РПТ-40був застосований для здійснення вибуху у міському тролейбусі м. Дніпро-петровська. Згідно з повідомленнями ВТВ МВС України у 2001 р. в Одесібули застосовані два саморобні вибухові пристрої.

Вибухи можуть мати місце на вибухонебезпечних підприємствах,шахтах, газопроводах, компресорних станціях тощо. Саме внаслідок ви-буху ядерного реактора 26 червня 1986 р. на ЧАЕС сталася техногеннакатастрофа планетарного масштабу, а 11 березня 2000 р. на шахті ім.Баранова м. Суходольська Луганської області від вибуху загинуло 80шахтарів. Вибухи на шахтах мають місце й в інших державах. Так, 20лютого 2006 р. потужний вибух на одній із шахт Мексики позбавивжиття більше 70 шахтарів.

Через наявність газового постачання небезпека вибуху існує у кож-ній квартирі. Але окрім непередбачених, неочікуваних вибухів на виро-бництві, у побуті, спеціальні вибухові засоби використовуються у гір-ничій справі, в інших галузях народного господарства, у військовійсправі, в діяльності ОВС. Тому дотримання вибухобезпеки має надзви-чайно велике значення.

Вибухи на виробництві, у побуті, пов'язані з порушенням вимогвибухобезпеки, призводять до людських втрат, значних матеріальнихзбитків, негативно впливають на соціально-психологічне становище усуспільстві.

Отже, стан вибухобезпеки має перебувати під пильною увагою ке-рівників підприємств, керівників підрозділів органів внутрішніх справ,органів державного управління, громадськості.