6.4. Небезпечні фактори вибуху та захист від них

Вибух поєднує в собі комплекс небезпечних факторів, які можутьпризвести до смерті й каліцтва незахищених і ненавчених людей, дозначних матеріальних збитків та забруднення навколишнього середо-вища. До небезпечних факторів вибуху належать:

ударна хвиля;

яскраве світло;

теплове випромінювання;

осколки і фрагменти будівель, ґрунту.

Ступінь руйнування комунально-енергетичних і технологічнихприміщень та споруд ударною хвилею вибуху

Ударна хвиля в обмеженому просторі становить велику небезпеку.При її впливі важливим фактором є площа поверхні тіла людини. Міні-мальним такий вплив буде, якщо людина лежить уздовж напрямку діїударної хвилі. Зі збільшенням відстані від епіцентру вибуху сила удар-ної хвилі зменшується. Небезпека ударної хвилі залежить від характерубудівель, надлишку її тиску. Ступінь руйнування комунально-енергетичних і технологічних мереж ударною хвилею вибуху наведенийу табл. 19.

Таблиця 19

 

Надлишковий тиск ударної хвилі,

 

 

 

КПа

 

 

Приміщення і споруди

1000..

200..

100..

50..

30..

20..

 

200

100

50

30

20

10

1