6.8. Попередження спланованих злочинних вибухівна об'єктах МВС

магниевый скраб beletage

Для попередження спланованих злочинцями вибухів на об'єктахМВС слід суворо виконувати заходи, які умовно можна поділити на зо-внішні і внутрішні.

До зовнішніх заходів належать:

заборона паркування автомобілів на відстані менше 100 метріввід об'єкта без відповідного дозволу;

патрулювання об'єкта;

огородження об'єкта, телеспостереження за його фасадом, освіт-леність території об'єкта в нічний час;

для попередження можливого встановлення боєприпасів на об'-єкті - регулярне патрулювання, огляд території; зелені насадження (ку-щі) перед будинками повинні бути низько підстрижені;

здійснення робіт господарських служб на прилеглій до об'єктатериторії лише у присутності працівників ОВС.

До внутрішніх заходів належать:

наявність чергової служби і жорсткого перепускного режиму;

здійснення пропуску сторонніх відвідувачів на територію об'єкталише з дозволу уповноважених осіб, до яких вони направляються з від-повідним записом у журналі;

наявність плану дій на випадок виявлення вибухонебезпечнихпредметів чи одержання повідомлення про ймовірне мінування об'єкта;

стеження за появою сторонніх звуків, шуму та ознак пожежі наоб'єкті;

знаходження у кабінетах та інших приміщеннях лише предметіві речей, необхідних для роботи у цих приміщеннях; добрий огляд прос-тору приміщення на рівні підлоги; вільний доступ до прорізів легкиски-дних конструкцій;

всередині будинку у відсутності працівників усі двері мають бу-ти замкнені;

проведення профілактичного огляду місць можливого закладан-ня вибухових пристроїв: в урнах, за горщиками з квітами, під стільцямий ослонами, у господарчо-побутових приміщеннях, туалетних, гардеро-бних, на сходових площадках тощо.

Одним із основних заходів у разі виявлення закладеної вибухівкиабо отримання інформації про таку є проведення швидкої евакуації лю-дей, котрі перебувають на об'єкті. Для більш чіткого виконання операціїрекомендується 1-2 рази на рік проводити тренувальні евакуації. Мето-дика і вимоги щодо проведення евакуації людей у випадку небезпечнихситуацій описані у попередньому розділі «Пожежна безпека».

Питання до розділу «Вибухобезпека»

Поняття про вибухобезпеку та її соціальне, економічне й еколо-гічне значення.

Характеристика вибуху.

Види вибухів.

Вибухові речовини.

Небезпечні фактори вибуху.

Бризантність вибухових речовин.

Фугасність вибухових речовин.

Заходи захисту від небезпечних факторів вибуху.

Загальна характеристика вибухових пристроїв.

Тротилові шашки як вибуховий засіб.

Спеціальні вибухові засоби та дотримання правил безпеки приїх застосуванні.

Протипіхотні міни і ручні гранати як вибухові засоби.

Технічна безпека вибуху на відстані.

Заходи гарантування вибухобезпеки.

Координаційні органи, які здійснюють розслідування та попе-редження вибухових злочинів на території України.

Дії працівників ОВС при виявленні джерел вибуху.

Попередження спланованих вибухів на об'єктах МВС.

Радіус небезпечної зони вибуху.

РОЗДІЛ 7

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОВС