7.2. Особиста безпека

магниевый скраб beletage

Особиста безпека - це система організаційно-правових, тактико-психологічних, фізичних заходів, які дозволяють забезпечити збережен-ня життя та здоров Я працівників ОВС і підтримати високий рівеньефективності їх професійних дій.

Негативні наслідки, яких зазнають працівники міліції, є, як прави-ло, результатом їх:

невміння вірно оцінювати обстановку й ефективно діяти у ситу-аціях, коли злочинці погрожують їх життю або здоров'ю;

незнання підстав й умов застосування табельної зброї і, як наслі-док, страху застосувати її на ураження у випадках, дозволених законом(ст. 12, 15, 151 Закону України «Про міліцію»);

слабкої фізичної підготовки й відсутності навичок володінняприйомами рукопашного бою;

неналежного забезпечення табельною зброєю і спеціальними за-собами активної оборони та нападу.

Визначальними чинниками особистої безпеки працівника ОВС єпрофесійна захищеність його особи та професійно-психологічна го-товність до дій у небезпечних ситуаціях.