7.5. Техніка безпеки під час виконання

магниевый скраб beletage

службових обов'язків працівниками МВС

7.5.1. Техніка безпеки при патрулюваннімісцевості працівниками міліції

Для ефективного і безпечного патрулювання місцевості міліція по-винна дотримуватись таких вимог, передбачених Законом України «Проміліцію», наказом МВС України від 28.02.2006 № 214 «Про створенняпатрульної служби МВС України та реорганізацію державно-патрульноїслужби ДАІ», іншими нормативними документами:

працівники, які заступають на службу, повинні мати при собі(крім службових посвідчень, маршрутної карти, водії - посвідчення направо управління автотранспортом, бортовий журнал) табельну вогне-пальну зброю, гумовий кийок, засоби зв'язку, наручники, свисток, захи-сний жилет, індивідуальний пакет (аптечку), електроліхтар, ручку, бло-кнот;

патрулювання здійснювати за чітко встановленим маршрутом си-лами не менше як двох працівників ОВС і бути готовим до рішучих дій;

при виклику до житлового сектора під час входу до під'їзду і пе-ред підйомом на необхідний поверх слід бути дуже уважним, до п' ятогоповерху підніматись пішки, рухатись у такт з напарником, прикриваючиодин одного, йти не юрбою, а один за одним, дивитись попереду себевгору;

на ліфті підніматися не на потрібний поверх, а на один поверхвище чи нижче;

під час відчинення дверей перебувати збоку від них, двері від-кривати повністю, перш ніж увійти до приміщення, при цьому завждиобирати позицію, при якій спина буде захищена, рухатись короткимиривками, зиґзаґами, переконуючись у безпеці;

проходячи серед будинків, обов'язково звертати увагу на двері,вікна, особливо коли вони розкриваються;

контролювати ситуацію у просторі навколо свого місцезнахо-дження, мати в полі зору рух людей та автомобілів, слідкувати за обста-винами, які викликають підозру;

грамотно діяти у випадках виявлення вибухонебезпечних пред-метів, обривів електропроводів, при гасінні пожеж;

при перевірці документів у громадян при підозрінні у вчиненніправопорушень ними вжити застережливих заходів, стояти напівобертуправоруч від особи, що перевіряється, на відстані одного кроку від неї іпильно стежити за її діями;

при встановленні злочинця потрібно швидко надіти на нього на-ручники, а потім провести обшук, дотримуючись відповідних правилбезпеки;

про кожну подію повідомляти оперативного чергового, система-тично давати йому інформацію про місце свого перебування.