7.5.2. Заходи особистої безпеки при доставлянні підозрюваних громадян до органів внутрішніх справ

магниевый скраб beletage

Доставляння до органу внутрішніх справ особи, що підозрюється ускоєнні злочину, здійснюється пішки або на автотранспорті. При цьомуслід дотримуватись таких загальноприйнятих правил безпеки, а саме:

1) при доставлені підозрюваного пішки:

доставка здійснюється, як правило, в наручниках двома та біль-ше працівниками міліції; один йде поруч з підозрюваним, решта йдутьззаду в 2-3 кроках і спостерігають за діями підозрюваного та сторонніхгромадян;

якщо доставку здійснює один міліціонер, то він прямує ззаду пі-дозрюваного або поруч з ним;

коли конвоювання здійснюється з використанням службовогособаки, то міліціонер із собакою йде слідом за затриманим, на відстанітрьох метрів, тримаючи собаку на короткому повідку без намордника;

необхідно пильно стежити за поведінкою затриманого та перед-бачити заходи на випадок спроби з боку співучасників створити сприят-ливі умови для втечі чи звільнення затриманого;

не допускати, щоб підозрюваний викинув або передав іншимспособом речі, документи, які можуть бути наочним доказом його зло-чинних дій, або прийняв від співучасників зброю, інші речі, які він змо-же використати як знаряддя нападу;

у випадку наближення будь-кого ззаду або з іншої сторони, зу-пинитись разом з підозрюваним і пропустити на певній відстані від за-триманого особу, яка проходить;

2) при доставлянні підозрюваного у службовому автомобілі:

руки підозрюваного повинні бути замкнені в наручниках;

не давати йому виконувати такі дії, які можуть призвести до тра-вмування інспектора чи водія, пошкодження автомобіля, зміни напрям-ку його руху, відчинення дверей, викидання речей чи речових доказів увікно або прийняття від сторонніх осіб якихось речей;

не давати йому можливості вистрибнути з автомобіля або випас-ти з кузова, якщо це вантажний автомобіль, забезпечити його фіксаціюна сидінні, праворуч та ліворуч від нього мають знаходились працівни-ки міліції;

затриманого не залишати в автомобілі одного навіть на дуже ко-роткий час;

не зупиняти автомобіль під час перевезення затриманого у випа-дку вимагання будь-ким зупинити;

повідомити про будь-які пригоди оперативного чергового.

Забороняється доставляти підозрюваних у транспорті загального

користування (автобусі, тролейбусі, трамваї, маршрутному таксі).