7.5.4. Забезпечення умов безпеки при використанніпрацівниками міліції службових собак

магниевый скраб beletage

Як спеціальний засіб службові собаки використовуються особовимскладом підрозділів міліції у таких випадках:

для захисту громадян і самозахисту працівника міліції при напа-ді та інших діях, що створюють загрозу їх життю та здоров'ю;

для припинення масових безпорядків і групових порушень гро-мадського порядку;

для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, інші будівлі, при-міщення, споруди і транспортні засоби незалежно від їх належності абодля їх визволення в разі захоплення;

для затримання і доставляння до ОВС або іншого службовогоприміщення осіб, що скоїли правопорушення, якщо вищеназвані особичинять опір працівникам міліції або є підстави вважати, що вони мо-жуть втекти або завдати шкоди оточуючим чи собі;

для припинення опору працівнику міліції, іншим особам, що ви-конують службові або громадські обов'язки з охорони громадського по-рядку і боротьби зі злочинністю.

В усіх випадках, крім відбиття раптового нападу на працівників мі-ліції та звільнення заручників, перед застосуванням службового собакиповинно бути зроблене попередження українською (російською) мовоюне менше 2 разів: «Стій! (Виходь!) Пускаю собаку».

Не можна пускати собаку на затримання злочинця, якщо в той часміж ним і злочинцем є особа, не причетна до скоєння злочину, а такожякщо злочинні дії з боку правопорушника припинені. Застосовувати со-баку для затримання злочинця після його відмови здатися можна й уприміщенні, якщо є впевненість, що в ньому немає не причетної до зло-чину особи.

Під час обшуку злочинця і попередження його нападу на працівни-ка міліції можна також використовувати собаку, яка повинна бути навідстані 2-3 метрів від нього.

Забороняється застосовувати службових собак до жінок з явнимиознаками вагітності, осіб похилого віку, інвалідів та малолітніх, крім ви-падків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'юлюдей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.

Не можна також використовувати службових собак у дитячих і лі-кувальних закладах з метою пошуку злочинців, наркотичних речовинтощо.