2.2.8.1. Державний нагляд за охороною праці

магниевый скраб beletage

Державний нагляд здійснюють: Державний департамент промисло-вої безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Держатомрегулюван-ня; органи державного пожежного нагляду Міністерства надзвичайнихситуацій; органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законівпро охорону праці здійснює генеральний прокурор і підпорядковані йо-му прокурори.

Органи нагляду є незалежними і діють відповідно до положень, за-тверджених Кабінетом Міністрів України (ст. 38 Закону).

Посадові особи органів Держгірпромнагляду (державні інспектори)мають право:

у будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для на-гляду за дотриманням законодавства про охорону праці, отримувати відвласника необхідне пояснення, матеріали, інформацію з цих питань;

направляти керівникам виконавчої влади обов'язкові для вико-нання розпорядження з питань дотримання законодавчих і нормативнихактів охорони праці;

призупиняти експлуатацію підприємств, виробництв, цехів, ді-льниць, робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог з охо-рони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

притягати до адміністративної відповідальності працівників,винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охо-рону праці, подавати матеріали до прокуратури;

встановлювати порядок опрацювання і затвердження власникамиположень, інструкцій з охорони праці, розробляти типові документи зцих питань.

Посадовим особам спеціально уповноваженого центрального орга-ну виконавчої влади з нагляду за охороною праці держава гарантує со-ціальний захист.

Працівники правоохоронних органів надають допомогу посадовимособам органів державного нагляду у виконанні ними службовихобов'язків та вживають заходів щодо припинення незаконних дій осіб,які перешкоджають виконувати ці обов'язки, вдаються до погроз, шан-тажу, нанесення тілесних ушкоджень посадовим особам органів держа-вного нагляду або членам їх сімей, завдають шкоди їх майну.