2.2.12.2.Колективні та індивідуальні засоби захисту від діїнебезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища