2.2.13.5. Звітність та інформація про нещасні випадки(у тому числі поранення), аналіз їх причин

магниевый скраб beletage

Керівник підрозділу на підставі актів за формою Н-1 (НПВ) складаєзвітність про потерпілих і подає її вищому органу, а також відповідає заїх достовірність. Він також зобов'язаний проводити аналіз причин не-щасних випадків за підсумками кожного кварталу, розробляти і здійс-нювати заходи щодо запобігання подібним випадкам.

Підрозділи МВС в областях, на транспорті та інші управління і від-діли МВС зобов'язані аналізувати обставини і причини нещасних випа-дків за підсумками кожного кварталу, доводити результати цього аналі-зу до відома підвідомчих підрозділів, а також розробляти і здійснюватизаходи щодо запобігання подібним випадкам.

Служби державного нагляду за охороною праці МВС перевіряютьефективність профілактики нещасних випадків і вживають заходів щодовиявлення та усунення порушень при їх розслідуванні.

Підрозділи МВС ведуть облік усіх нещасних випадків, про якіскладено акти за формою Н-1 (НПВ).

Служби державного нагляду за охороною праці системи МВС здій-снюють оперативний облік групових нещасних випадків та випадків зісмертельними наслідками, що трапилися в органах і підрозділах систе-ми МВС України.