3.2.2.2. Режим праці і жорсткість погоди

магниевый скраб beletage

Особливе значення набувають оцінка та облік санітарно-гігієнічнихумов для працівників міліції й органів МВС, що виконують переважнубільшість своїх функціональних обов'язків, таких як ліквідація наслід-ків аварій, стихійних лих, надання допомоги населенню, оточення не-безпечних дільниць, патрулювання і т.п. На відкритому повітрі на робо-чих місцях за межами приміщень та споруд при температурі повітря 25-33°С передбачений спеціальний режим роботи і відпочинку. При темпе-ратурі більше 33°С роботи на відкритому повітрі заборонені.

Ступінь жорсткості погоди залежить від температури, швидкостіруху повітря і вологості. У холодну пору року режим праці залежить відтемператури і швидкості руху повітря (збільшення швидкості руху на1 м/с відповідає зниженню температури на 2°С):

при І ступені жорсткості (-25°С) передбачається 10 хв. перервина відпочинок і зігрівання через кожну годину праці;

при П ступені жорсткості (-26 - -35°С) - відпочинок 10 хв., після пер-ших 60 хв. від початку роботи і після обідньої перерви, а потім через кожні50 хв.;

при ІІІ ступені жорсткості (нижче -35°С) - перерва на 15 хв. Післяперших 60 хв. від початку зміни і після обіду, а потім - через кожні 45 хв.

Метеорологічні умови визначають можливість виконання робіт набудівельних майданчиках. Наприклад, робота баштового крана при силівітру 15 м/с призупиняється, а кран гальмується.

Для створення належних умов праці потрібно передбачати:

будівництво приміщень і споруд з урахуванням метеорологічних умов;

природну або механічну вентиляцію;

термоізоляцію нагрівальних машин і т.п.;

покриття кабін фарбами з високим ступенем відбиття променів;

механізацію й автоматизацію виробничих процесів;

забезпечення працюючих індивідуальними засобами захисту;

скорочення робочого часу, підготовка міст для нагрівання;

створення умов відпочинку і спеціального режиму харчування;

безпечну роботу машин і механізмів.