4.5.3. Безпека при експлуатації компресорних установок

магниевый скраб beletage

Компресорні установки належать до виробничого обладнання, якепри порушенні норм монтажу і експлуатації може створювати великунебезпеку. Вибух компресорної установки супроводжується, як прави-ло, значними руйнуваннями і людськими жертвами. Це може мати місцепри порушенні режиму змащування поршнів компресора, при всмокту-ванні запиленого повітря, з інших причин.

Стиснення повітря від 0 до 1 МПа викликає підвищення його тем-пература від 20 до 300 °С, що може призвести до перегрівання стіноккомпресора, спалаху мастил і вибуху.

Причиною вибуху також може бути несправність приладів безпеки.Змащують компресори спеціальним компресорним маслом 12(М) або19(Т) з температурою спалаху 216-242 °С.

В кисневих компресорах для змащування використовують дистильовануводу з добавленням гліцерину або примінюють самозмащуючі втулки і кіль-ця з графітом(змащування маслом забороняється). Для змащування циліндрівкомпресорів для стискання хлору використовують моногідрат.

Для того, що запобігти утворенню вибухонебезпечних сумішейвнаслідок потрапляння до компресора забрудненого або запиленого по-вітря, на повітроприймальній трубі встановлюють спеціальний фільтр.Для стікання статичної електрики корпус компресора заземлюють.

Для контролю за тиском повітря компресори обладнують маномет-рами і запобіжними клапанами. Запобіжні клапани реагують на рівеньтиску, що на 10% перевищує робочий тиск у ресивері.

Контроль за температурою здійснюють спеціальні термометри. Бі-льшість компресорів обладнують системами водного охолодження ілише компресори малої продуктивності (до 0,7 МПа) мають повітрянеохолодження. При досягненні критичної точки температури води авто-матика захисту має зупинити компресорну установку.

Компресорні установки продуктивністю більше 20 м3/хв, аміачні холо-дильні установки повинні розміщуватись в окремих приміщеннях з дотри-манням протипожежних норм. Двері та вікна компресорної повинні відкри-ватись назовні.

У процесі експлуатації компресорних установок один раз на рікпроводять їх технічну ревізію і налагодження, а один раз на два роки -технічне випробування (спеціальною технічною комісією).