4.5.4. Безпека при експлуатації трубопроводів

магниевый скраб beletage

Трубопроводи широко застосовуються у багатьох галузях народно-го господарства. Ними транспортують різні гази, рідини, пару. Дляшвидкого визначення вмісту трубопроводів встановлено 10 груп речо-вин і відповідне маркірування трубопроводів, якими вони транспорту-ються: вода (зелений), пара (червоний), повітря (синій), горючі та него-рючі гази (жовтий), кислоти (оранжевий), луги (фіолетовий), горючі інегорючі речовини (коричневий), інші речовини (сірий). За сигнальни-ми кольоровими кільцями на трубопроводах визначають вид небезпек:червоні кільця - легкозаймисті, вибухо- і вогненебезпечні речовини;жовті кільця - отруйні, токсичні, радіоактивні речовини; зелені кільця -нешкідливі і безпечні речовини.

Для безпечної експлуатації трубопроводів їх заземлюють, а примонтажі передбачають компенсаційні елементи. Найбільш широко ви-користовуються П-подібні компенсаційні петлі, які дозволяють рівномі-рно розподілити теплові деформації по трубопроводу.

Всі трубопроводи оснащуються відповідними клапанами (редук-ційними, зворотними, запірними, запобіжними).

Трубопроводи періодично підлягають зовнішньому огляду та гід-равлічному випробуванню згідно паспортних даних.

Особливу небезпеку становлять трубопроводи разом з установкамиприродного газу, який широко використовується в промисловості і по-буті частіше за все як паливо. Як правило, причиною вибухів, пожежпри експлуатації газопроводу є витік газу. Оскільки природний газ немає запаху, то для швидкого виявлення його в повітрі до нього додаютьодорант - речовину з сильним запахом (наприклад, етилмеркаптан).