4.7.2. Безпека при використанні автотранспорту

магниевый скраб beletage

За останнє століття небезпечність транспортних засобів сильнозросла. Численність автомобільного парку у світі складає біля одногомільярду автомашин, що само по собі свідчить про велику загрозу длялюдини. Фактором небезпеки є не тільки кількість автомобілів, але іякість доріг, їх облаштування різноманітними дорожніми знаками, рі-вень підготовки водіїв та знання правил пішохідного руху мешканцівміст і сіл.

Щорічно в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гине близь-ко 10 тисяч осіб і значна частина травмується, серед них - і працівникиорганів внутрішніх справ.

У зв'язку з цим розгляд питань техніки безпеки при експлуатаціїавтомашин, тракторів та інших засобів у транспортних цілях вимагаєпідвищеної уваги.

Для забезпечення безпеки при використанні автотранспорту необ-хідно дотримуватись таких правил:

до роботи допускаються машини тільки у справному стані;

керування автомобілем дозволяється особам, що мають відпові-дне посвідчення та медичну довідку;

дотримання правил дорожнього руху має бути суворим і надійним;

автомобіль має бути забезпечений аптечкою й вогнегасником;

заправляти автомобіль необхідно при природному або штучномуосвітленні, на горизонтальній площині, при цьому забороняється корис-туватись відкритим вогнем;

під час зупинки та стоянки автомобіля слід вмикати стоянковегальмо;

необхідно дотримуватись особистої безпеки: переходити дорогуу визначених місцях, не перебувати поряд і попереду автомобіля, щорухається, і не знаходиться поблизу транспортного засобу, який стоїтьпід ухил;

при завантаженні автомобіля вантажем слід дотримуватись ви-мог техніки безпеки; завантаження і розвантаження вантажів, їх закріп-лення здійснювати під контролем водія. Завантажувати транспортнийзасіб потрібно рівномірно. Водій у дорозі зобов'язаний слідкувати занадійністю кріплення вантажу;

завантажений автомобіль, у разі обмеженої вантажем площіогляду для водія, повинен пересуватись зі швидкістю до 5 км/год., при-чому в напрямку руху попереду нього має рухатися супровідний транс-портний засіб із прапорцем;

при буксируванні за кермом буксируваного транспорту має зна-ходитися водій, крім випадків, коли конструкція жорсткого зчепленнязабезпечує рух буксируваного у колії транспортного засобу;

жорстке зчеплення повинно забезпечувати відстань між транс-портними засобами при буксируванні не більше 4, а гнучке - 4-6 м; прицьому гнучке зчеплення через кожний метр позначається сигнальнимипрапорцями;

забороняється буксирувати транспортний засіб з причепом, два ібільше транспортних засобів.

Легкові автомобілі мають бути обладнані ременями безпеки, привикористанні яких слід дотримуватися таких вимог:

ремінь повинен бути пристебнутим, а не накинутим;

між ременем і тілом на рівні грудей повинна проходити долоня(зазор близько 2,5 см);

ремінь повинен бути достатньої міцності, не брудним і не скру-ченим.

4.8. Електробезпека