4.8.7. Дії працівників ОВС при загрозівпливу електроструму на людину

магниевый скраб beletage

Працівники ОВС при загрозі впливу електроструму на людину, зо-крема при виявленні обриву повітряної лінії високої напруги, повиненвиконати такі дії:

якщо обірваний провід під напругою знаходиться на землі, у місцяхруху транспорту і пішоходів, встановити шляхи його об'їзду і обходу;

у разі наявності осіб, які перебувають у безпорадному або небез-печному для життя і здоров'я стані, організувати надання їм невідклад-ної медичної допомоги з дотриманням вимог особистої безпеки;

доповісти оперативному черговому органу внутрішніх справ івикликати на місце аварійну бригаду підприємства з ремонту зовнішніхелектромереж;

з прибуттям на місце аварійної бригади забезпечувати охоронумісця обриву;

про усунення пошкодження та інші вжиті заходи доповісти опе-ративному черговому органу внутрішніх справ, а потім письмовим ра-портом на ім'я начальника органу внутрішніх справ.

4.9. Захист від статичної та атмосферної електрики