4.10.4. Організація робочих місць та вимоги до розміщення ЕОМ

магниевый скраб beletage

Організація робочого місця користувача відеотермінала повинназабезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розта-шування ергономічним вимогам; характеру та особливостям трудовоїдіяльності. Площа одного робочого місця повинна бути не менше 6 м , аобсяг - не менше 20 м . При розміщенні робочих місць необхідно до-тримуватись таких вимог:

природне світло повинно падати збоку, переважно зліва;

відстань від робочого місця до стін зі світловим прорізами пови-нна складати не менше 1 м;

відстань між бічними поверхнями відеотерміналів має бути неменшою за 1,2 м;

відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала та екра-на іншого не повинна бути меншою 2,5 м, а прохід між рядами робочихмісць - не меншим одного метра.

Висота робочої поверхні столу для відеотермінала має бути в межах68-80 см, а ширина повинна забезпечувати можливість використанняоперацій у зоні досяжності моторного поля (рекомендовані розміри сто-лу: висота - 72,5 см, ширина - 60-140 см, глибина - 80-100 см).

Робоче сидіння (сидіння, стілець, крісло) працівника на обчислюва-льній техніці повинно бути підйомно-поворотним, плоским, спереду за-кругленим, а для усунення статичного напруження м' язів рук улашто-ване стаціонарними або змінними підлокітниками.

Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на оп-тимальній відстані від очей працівника, але не ближче 60 см, з ураху-ванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів.

При потребі високої концентрації уваги під час виконання робіт звисоким рівнем напруженості суміщені робочі місця з відеотерміналамита персональними ЕОМ необхідно відділяти одне від одного перегород-ками висотою 1,5-2 м.

Організація робочого місця з ЕОМ для управління технологічнимиобладнаннями має передбачати:

а)         достатній простір для людини-оператора;

б)         вільну досяжність органів ручного управління в зоні моторногополя: відстань по висоті - до 133 см, по глибині - 40-50 см;

в)         розташування екрана відеотермінала в робочій зоні, яке забезпе-чувало б зручність зорового спостереження у вертикальній площині підкутом плюс-мінус 30° від лінії зору оператора;

г)         можливість повертання екрана відеотермінала навколо горизон-тальної та вертикальної осі.