5.5. Небезпечні та шкідливі фактори пожежі.

магниевый скраб beletage

Розрізняють такі небезпечні та шкідливі фактори пожежі:

а)         висока температура полум'я (до 1200-1400 °С) - один з надзви-чайно небезпечних чинників пожежі. Однак випадки безпосередньої діївогню на людей мають місце відносно рідко;

б)         передача теплоти випромінюванням і конвекцією, що може ви-кликати опіки та больові відчуття. Мінімальна відстань від полум'я уметрах, на якій людина може перебувати, приблизно складає: R = 1,6хН(R - відстань до полум'я, у метрах; Н - середня висота факелу полум'я,у метрах);

в)         наявність диму, який викликає інтенсивне подразнення очей таверхніх дихальних шляхів, що негативно відбивається на рятівних робо-тах і пожежегасінні;

г)         наявність токсичних речовин в диму (чадний газ, окис азоту, сір-нистий газ, фосген та ін.), що може призвести до отруєнь і смерті;

д)         підвищена температура середовища, що негативно може відби-тись на органах дихання, центральній нервовій системі, викликати теп-ловий удар;

е)         перенесення вогню на інші об'єкти іскрами, випромінюванням,конвекцією;

ж)        висока температура, вибухи можуть зруйнувати будівельніконструкції. При цьому люди часто одержують значні механічні травми,опиняються під уламками завалених конструкцій;

з)         створення екстремальної ситуації, коли дія чинників пожежі пе-ревищує межу психофізіологічних можливостей особистості. Людинуможе охопити паніка, настати депресивний стан з відповідними негати-вними наслідками;

и)         вогняний шторм - небезпечне явище під час великих пожеж, щосупроводжується всмоктуванням у полум'я всього, що знаходиться по-руч, у тому числі людей.