5.10.3. Протипожежний захист

магниевый скраб beletage

Система протипожежного захисту - це сукупність організаційнихзаходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людейнебезпечних факторів пожежі й обмеження збитку від неї.

Основними напрямками протипожежного захисту об'єкта є:

обмеження розмірів та поширення пожежі, що досягається пла-нуванням будівель і споруд з урахуванням вимог Правил пожежної без-пеки, правильним розміщенням виробничих цехів, приміщень, дільницьу межах будівлі, вибором будівельних конструкцій, встановленням про-типожежних перешкод, влаштуванням систем пожежегасіння та ін.;

обмеження розвитку пожежі. Це, перш за все, обмеження кілько-сті горючих речовин, що одночасно знаходяться в приміщенні, аварійнестравлювання горючих рідин та газів, своєчасне звільнення приміщеньвід залишків горючих матеріалів, а також застосування для пожежови-бухонебезпечних речовин (матеріалів) спеціального устаткування;

забезпечення безпечної евакуації людей та майна;

створення умов для успішного гасіння пожежі.

У будівлях і спорудах з пожежонебезпечним виробництвом катего-рій А, Б, В встановлюють стаціонарні установки пожежегасіння, якіможуть бути аерозольні (галоїдовуглеводні), рідинні, водяні, парові, по-рошковидні. Найкраще зарекомендували себе спринклерні системи, щоявляють собою розгалужену мережу труб, прокладених по стелі, на якихзакріплені спринклерні головки. Спринклерні системи можуть бути во-дяні, повітряні (газові) і змішані. Вода або газ до труб потрапляє під ти-ском. Отвір у спринклерній головці закритий легкоплавким замком-клапаном, що розрахований на спрацювання при температурах 72, 93,

141 та 182 °С. Площа змочування одним спринклером становить 9-12

2 2м , а інтенсивність подачі води - 0,1 л/с м .

У приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою, в яких припожежі можливе швидке розповсюдження вогню, застосовують дрен-черні системи. Ці системи мають збуджувальний клапан групової дії,який контролює справність установки і ввімкнення її в дію.

Дренчерні установки подають воду на всю площу приміщення. В нихзамість спринклерних головок з легкоплавкими клапанами встановленідренчери - відкриті зрошувальні головки без замків. Подача води регулю-ється клапаном групової дії, який відкривається автоматично або вручну.Ці установки призначені як для гасіння пожежі, так і для створення водя-них завіс з метою ізоляції вогню і запобігання його поширенню.

Відповідно до НАПБ Б 01.004-2000 Правил технічного устаткуванняустановок пожежної автоматики керівники підприємств та уповноваженіними особи зобов'язані утримувати установки пожежної автоматики усправжньому стані.