5.10.4. Протипожежний захист місць зберігання матеріальних цінностей.

магниевый скраб beletage

Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріа-лів повинні вираховуватись їх пожежно небезпечні фізично-хімічні вла-стивості (здатність до самозаймання тощо), сумісність, а також ознакиоднорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.

Товари і матеріали можуть зберігатися на стелажах або іншим спосо-бом. У разі застосування безстелажного способу зберігання товари і ма-теріали повинні укладатися у штабелі. Відстань між стінами та штабе-лями чи стелажами повинна бути не менше 0,8м.

У складених приміщеннях не дозволяється:

зберігати продукцію навалом та вепритул до приладів і труб опален-ня та електрообладнання;

використовувати газові плити, печі, побутові електронагрівальніприлади, установлювати з цією межою штежельці розетки;

влаштовувати чергове освітлення; встановлювати протектори зов-нішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;

зберігати аерозольні упаковки в одному приміщенні з окисниками,горючими газами, легкозаймистими речовинами та горючими речови-нами;

зберігати кислоти у місцях, де можливе їх стикання з деревиною,соломою та іншими речовинами органічного походження;

застосовувати транспорт з двигунами внутрішнього згоряння без іс-крогасників;

проводити безпосередньо у складових приміщеннях розкриття тари,розфасування продукції тощо.