2.3.4. інфекційна захворюваність

магниевый скраб beletage

Інфекційні хвороби — це такі хвороби, які передають-ся від одної людини до іншої. Поширюються вони не тільки се-ред людей, а й уражають тварин і рослини.

Шляхи і способи передачі інфекції різні:

через органи дихання;

при вживанні заражених продуктів, фуражу, води;

після контакту із зараженими предметами;

при контакті з хворими людьми і тваринами;

при укусах комах і кліщів.

Інфекційні хвороби можуть набувати великого поширення імасового характеру, при цьому виникають епідемії, епізоотії,епіфітотії, а також масове поширення різних шкідників. Епідемі-єю називається швидке і широке розповсюдження інфекційниххвороб серед людей. До них відносяться: азіатська холера, нату-ральна віспа, черевний тиф, висипний тиф, СНІД, грип та ін. Епі-зоотія — поширення хвороб серед тварин. Серед них: сибірськавиразка, сап, ящур, пситакоз, туляремія, чума великої рогатої ху-доби, африканська чума свиней та ін. Деякі хвороби тварин не-безпечні і для людей.

Епіфітотія — це захворювання рослин, яке характеризуєтьсятакими хворобами: іржа хлібних злаків, пірокуларіоз рису, фіто-фтороз (картопляна гнилизна) та ін.

Великої шкоди сільському господарству завдає також масовепоширення шкідників (сарана, колорадський жук, сибірськийшовкопряд та ін.).