3.1. Основні принципи і способи захисту населенняв надзвичайних ситуаціях

Актуальність проблеми природно-техногенної безпекинаселення і територій обумовлена тенденціями зростання втратлюдей і шкоди територіям у результаті небезпечних природнихявищ і катастроф. Ризик надзвичайних ситуацій техногенного іприродного характеру постійно зростає.

У Законі України «Про захист населення і територій від над-звичайних ситуацій техногенного і природного характеру» вра-ховані вимоги сформованих обставин і часу, визначені завдання,принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Основними завданнями захисту населення і території від над-звичайних ситуацій техногенного і природного характеру є:

здійснення комплексу заходів щодо запобігання і реагуван-ня на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;

забезпечення готовності і контролю за станом готовностідо дій і взаємодії органів управління в цій сфері, сил і засобів,призначених для запобігання надзвичайних ситуацій техногенно-го і природного характеру і реагування на них.