3.2.4. Декларування безпеки об'єктівпідвищеної небезпеки

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпекиздійснюється з метою запобігання надзвичайних ситуацій техно-генного і природного характеру, а також забезпечення готовностідо локалізації, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного іприродного характеру та їх наслідків.

Порядок розробки декларації безпеки об'єктів підвищеної не-безпеки, її зміст, методика визначення ризиків і їх прийнятні рів-ні встановлюються Кабінетом Міністрів України.