4.3. Оцінка радіаційної обстановкипри застосуванні ядерної зброї

Одним з вражаючих факторів ядерного вибуху є радіо-активне зараження місцевості у формі витягнутого за напрямкомвітру еліпса.

Pt = P0

Рівні радіації на місцевості розраховуються за формулою:

/ \-nt

при n = -1,2,

v t0;

а дози опромінення, які отримуються людьми, що знаходяться взоні радіоактивного зараження, визначають за формулою:

тт _ 5{РК?К ~ РП?П )

Задача № 8. Визначити дозу опромінення, отриману пра-цюючими в зоні радіоактивного забруднення (ЗРЗ).

Приклад № 8. На території об'єкта рівень радіації о 10.00становив Рвим = 21,7 рад/год.

Визначити дозу, яку отримають робітники і службовці у виро-бничих триповерхових будівлях, якщо робота почнеться Тпоч == 14.00 і працювати потрібно ?трив = 4 год. Час вибуху Твиб = 8.00.

Розв 'язання:

Визначимо час початку і закінчення роботи та виміри рівнярадіації відносно часу вибуху.

tn = Тпоч - Твиб = 14.00 — 8.00 = 6 (год).

= ?поч + ?трив = 6 + 4 = 10 (год).

?вим = Твим - Твиб = 10.00 - 8.00 = 2 год.

Визначимо рівні радіації на початок (Рп) і кінець (Рк) робо-ти, використовуючи Рвим = Р2 = 21,7 рад/год і табл. 6:

  • Р = Р К к
  • А к А п^к И5
  • Рб = Р2К6 К2 = 21,7 х 0,116 0,438 = 5,78 рад/год;
  • Р10 = Р6К10 К6 = 5,78 х 0,063 0,116 = 3,1 рад/год.

Таблиця 4.2.6

КОЕФІЦІЄНТИ К, = Г1'2 ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ РІВНІВРАДІАЦІЇ НА РІЗНИЙ ЧАС ПІСЛЯ ВИБУХУ

t, год

12,513,013,514,014,515,015,516,0

t, год

8,59,09,510,010,511,011,512,0

t, год

4,55,05,56,06,57,07,58,0

t, год

0,51,01,52,02,53,03,54,0

Kt

0,0770,0720,0680,0630,060,0560,0530,051

Kt

0,1650,1450,130,1160,1060,0970,090,082

Kt

2,31,00,6150,4350,330,2670,2230,189

3. Визначимо дозу опромінення за формулою (використовую-чи табл. 6):

5(Р t - Р t )

V к к    п п /

Д = -

к

я 5(5,78 • 6 - 3,1-10)Д = —   г                       = 3 (рад).

6

Якщо час вибуху невідомий, необхідно за допомогою радіо-метра виміряти рівні радіації двічі через невеликий проміжок ча-су (наприклад, І5, 30, 45 хв.) і за відношенням Р2/Р1 визначитикоефіцієнт, за яким знаходиться час вибуху, дозу визначають таксамо, як розглядалось у задачі 8.

Таблиця 4.2.7

ЧАС, ЯКИЙ ПРОЙШОВ ПІСЛЯ ЯДЕРНОГО

ВИБУХУ ДО ДРУГОГО ВИМІРЮВАННЯ

Відношення

Час між вимірюваннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при другому

 

хвилини

 

 

години