4.6.4. Комплексна задача з прогнозуванняй оцінки пожежної безпеки

магниевый скраб beletage

При сильному штормовому вітрі виник потужний осе-редок пожежі в населеному пункті, який прилягає до суднобудів-ного заводу. Склад будинків: населений пункт (цегляно-дере-в'яні); завод (цехи: ливарний, деревообробний, стапелі металеві,риштовання дерев'яні). Відстані між будинками 10—15 м., S за-будови — 30 км2, S району — 100 км2. Поряд із заводом знахо-диться масив лісу площею 900 га з нахилом 10° із запасом горю-чих матеріалів 2 т/га і вологістю 25 %. Лісопожежний коефіцієнт0,65, готовність лісопожежних засобів — 3 год., метеоумови Ув == 3 м/с, ф = 60 %. Захисні спорудження: вбудовані, негерметичні.Необхідно оцінити пожежну обстановку.

Розв'язання:

Визначимо площу (Sa) і периметр можливої пожежі (Рп) влісовому масиві за номограмою (див. рис. 4.5), при грозв = 3 год.,Sn = 80 га, Рп = 6 км.

Визначимо ступінь вогнестійкості (СтВ) і категорію поже-жонебезпеки (КПН).

Заводські цехи (з негорючих матеріалів) — II СтВ, КПН «Д».Стапелі, селище (дерев'яні) — IV СтВ, КПН «В».

Цегляні житлові будинки — ІІІ СтВ, КПН «Г».

Обчислимо густоту забудови селища:

30

П =      х100% = 30%.

100

Визначимо імовірність поширення пожежі:

W = 65 %.

Визначимо швидкість поширення пожежі в населеномупункті і в лісі при середніх умовах за графіками рис. 4.3, 4.4.

У населеному пункті швидкість невелика (приблизно120 м/год.); у лісі — середня (приблизно 200 м/год., висота по-лум'я 2 м).

Визначимо прохідність вулиць і доріг за табл. 4.6.6, 4.6.7.

У населеному пункті будинки мають СтВ ІІІ-У, час настаннямаксимальної швидкості горіння 1,2 год., при відстанях між бу-динками 10—15 м пройти і проїхати не можна.

У лісі при низовій сильній пожежі прохідність ускладнена,сильне задимлення, пройти можна в протигазах з гопкалітовимипатронами.

Визначення впливу пожежі на людей, які перебувають узахисних спорудженнях з порушеною герметизацією, здійсню-ється за табл. 35, відповідно до якої через 3 год. люди одержатьсереднє отруєння і перебуватимуть під впливом високоїтемператури.

Висновки з оцінки пожежної обстановки.

1. Пожежі в населеному пункті викликають тимчасову втратупрацездатності людей.

+ 50 , (кПа).

Швидкість поширення пожежі невелика.

Для запобігання розвитку пожежі необхідна її локалізаціяпротягом 1 год. ( у селищі й у лісі).