7 4.2. Дії при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах

За сигналом «Аварія на ХНО» надягти протигаз, засо-би захисту шкіри й укритися в захисній споруді;

при загрозі хімічного зараження прийняти тарен з аптечки АІ-2 (гніздо 2), при наростанні ознак отруєння прийняти ще однутаблетку.

Найбільш розповсюдженими СДОР є хлор і аміак.Варіант тексту звертання чергового диспетчера штабу цивіль-ної оборони може бути таким:

«Увага! Увага! Говорить диспетчер (найменування хімічнонебезпечного об'єкта) або штаб цивільної оборони міста.

Громадяни! На (найменування об'єкта) відбулася аварія звикидом (найменування СДОР). Хмара зараженого повітряпоширюється в напрямку (найменування об'єкта, району,міста, населеного пункту). В зону хімічного зараження попа-дають (найменування цехів, об'єктів, установ, вулиць, жилихрайонів).

Робітникам та службовцям (найменування об'єкта) негайнонадягти промислові протигази і зайняти захисні споруди (якщо вних забезпечується регенерація повітря).

Робітникам, службовцям і населенню (найменування цехів,об'єктів, установ, вулиць, районів) залишатися в будинках. Здій-снити герметизацію своїх приміщень.

Населенню (найменування вулиць, районів) негайно залишитижитлові будинки, будівлі підприємств, установ і вийти в район(вказується куди).

Якщо ви не маєте при собі протигаза і не встигли до підходухмари зараженого повітря залишити цех, будинок, установу абожитловий будинок, то укрийтеся в ньому, щільно зачиніть вікна,кватирки і двері, припиніть доступ повітря ззовні. Сповістіть проаварію і звертання своїх сусідів. Надалі дійте відповідно до вказі-вок адміністрації об'єкта (штабу цивільної оборони міста)».

Отримавши сигнал «Увага всім» і звертання, місцеві органивлади, керівники ДЕЗ (ЖЕК) організовують оповіщення населен-ня за місцем проживання з використанням усіх наявних у їх роз-порядженні засобів.

Дії робітників, службовців і населенняпри аварії з викидом (розливом) СДОР

Робітники та службовці, почувши сигнал оповіщення,негайно використовують засоби індивідуального захисту — ізо-люючі та промислові протигази, потім виконують заходи, перед-бачені на цей випадок спеціальною інструкцією підприємства(цеху), укриваються в підготовлених сховищах чи виходять із зо-ни зараження. При оголошенні безпосереднім керівником робітрішення про евакуацію зобов'язані з'явитися на збірні евакуацій-ні пункти об'єкта.

Особи, які входять до складу невоєнізованих формувань циві-льної оборони, прибувають на пункт збору формування і берутьучасть у локалізації та ліквідації вогнища хімічного зараження.Особи, які одержали незначні ураження, звертаються в медичніустанови для визначення ступеня ураження і проведення профі-лактичних заходів. В усіх випадках вхід у виробничі будівлі, під-вали й інші приміщення дозволяється тільки після контрольноїперевірки вмісту СДОР за рішенням безпосереднього керівникаробіт з ліквідації наслідків аварій.

Почувши повідомлення про аварію, населення, яке попадає внебезпечну зону, повинне швидко застосувати найпростіші засо-би індивідуального захисту органів дихання і шкіри.

Перебуваючи у квартирі чи службовому приміщенні, потрібнонегайно зачинити вікна, кватирки, двері, вимкнути газ та інші нагрі-вальні прилади, загасити вогонь у печах. Для прослуховування звер-тання, інформації і вказівок необхідно ввімкнути місцеві програмирадіомовлення і телебачення (не забути вимкнути перед виходом ізприміщення). Якщо є можливість, повідомити про небезпеку сусідів.

Потрібно пам'ятати, що час підходу хмари зараженого повітрядо місця вашого перебування на момент аварії вкрай обмежений.Він залежить від відстані до вогнища аварії і швидкості вітру.

Так, орієнтовний час підходу первинної хмари зараженого по-вітря на відстані 1-20 км від місця викиду СДОР при швидкостівітру 1-7 м/с становитиме:

Відстань від місцявикиду СДОР, км

Час підходу повітря, хв., при швидкості вітру

1 м/с

2 м/с

3 м/с

4 м/с

5 м/с

6 м/с

7 м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

1

17