7.4.3. Дії населення при пожежі

магниевый скраб beletage

У випадку виникнення пожежі за статистикою Управ-ління пожежної охорони МВС втрати людей можуть становитидо 2 % від загальної чисельності людей, що перебувають в томучи іншому будинку.

При пожежі треба остерігатися: високої температури, задим-леності і загазованості, обвалювання конструкцій будинків, ви-бухів технологічного устаткування і приладів, падіння підгорілихдерев і провалів у прогорілий ґрунт.

Небезпечно входити в зону задимлення, якщо видимість мен-ше 10 м.

При порятунку потерпілих з палаючих будинків і при гасінніпожежі слід дотримуватися таких правил:

перш ніж увійти в палаюче приміщення, накрийтеся з голо-вою мокрими покривалом, пальтом, плащем, шматком щільноїтканини;

двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щобуникнути спалахування полум'я від швидкого припливу свіжогоповітря;

у сильно задимленому приміщенні рухайтеся поповзом абопригнувшись; якщо горить лінолеум, який виділяє ОР, то слідвходити в приміщення у протигазі;

для захисту від чадного газу дихайте через зволожену тка-нину;

треба мати на увазі, що маленькі діти ховаються від страхупід ліжками, у шафах, забиваються в кутки;

якщо на вас зайнявся одяг, лягайте на землю і, перекочую-чись, збийте полум'я; бігти не можна — це ще більше роздуваєполум'я;

побачивши людину в палаючому одязі, накиньте на неї па-льто, плащ або яке-небудь покривало і щільно притисніть. На мі-сце опіків накладіть пов'язки і відправте потерпілого в найближ-чий медичний пункт;

при гасінні пожежі використовуйте вогнегасники, пожежнікрани, воду, пісок, землю, покривала й інші засоби;

вогнегасну речовину направляйте в місце найбільш інтенси-вного горіння і не на полум'я, а на палаючу поверхню, якщо го-рить вертикальна поверхня, воду подавайте у верхню її частину;

у задимленому приміщенні застосовуйте розпилений стру-мінь, що сприяє осадженню диму і зниженню температури;

горючі рідини гасіть речовинами, які утворюють піну, заси-пайте піском чи землею, а також накривайте невеликі вогнищапокривалом, одягом, брезентом і т.п.;

якщо горить електропроводка, спочатку виверніть пробкиабо вимкніть рубильник, а потім беріться до гасіння;

виходьте із зони пожежі в навітряний бік, тобто в той, звідкидме вітер;

правильно застосовуйте засоби пожежогасіння: пінний вог-негасник приводиться в дію підйомом рукоятки і перекиданнямвогнегасника дном угору; вуглекислотний вогнегасник приво-диться в дію обертанням маховика проти ходу годинниковоїстрілки до упору і напрямленням розтрубу на палаючу поверхню.