1.2.2. Цивільна оборонаФедеративної Республіки Німеччини

Загальне керівництво Цивільною обороною ФРН здій-снює Федеральне Міністерство внутрішніх справ. Основнимкомпонентом у системі ЦО ФРН є служба захисту від катастроф,що нараховує, при повному розгортанні, до 600 тис. чоловік, до-датково можуть також залучатися цивільні організації і служби(до 2 млн. чоловік).

Захист населення здійснюється будівництвом суспільних іприватних захисних споруд з урахуванням використання бомбо-сховищ Другої світової війни, шахт, печер, а також підготовкоюпланів евакуації.