7.4.4. Дії при стихійних лихах

При повені

Жителі зон, де регулярно повторюються повені, пови-нні бути заздалегідь поінформовані про цю небезпеку, навчені іпідготовлені до дій при загрозі і під час повені. У повідомленніпро загрозу повені, крім гідрометеоданих, вказується очікуванийчас затоплення, межі затоплюваної за прогнозом території, поря-док дії населення, у тому числі і порядок евакуації.

При раптовій повені необхідно якнайшвидше зайняти безпечнемісце на висоті і бути готовим до організованої евакуації по воді задопомогою різних плавзасобів або пішки через броди. Не втрачатисамоконтролю, не піддаватися паніці і вжити заходів, які дозволя-ють рятувальникам вчасно знайти людей. У денний час це досяга-ється вивішуванням на високому місці білого або кольорового по-лотнища, а в нічний час — подачею світлових сигналів.

До прибуття допомоги необхідно залишатися на верхніх пове-рхах і дахах будинків, деревах та інших піднятих місцях, поки неспаде вода і не мине небезпека повені. Самоевакуація на незато-плену територію проводиться у випадках необхідності наданняневідкладної медичної допомоги потерпілим, закінчення або від-сутності продуктів харчування, загрози погіршення обстановкиабо у випадку втрати впевненості в одержанні допомоги зі сторони.

Потерпілим на воді повинна бути надана перша допомога,людей, підібраних на поверхні води, слід переодягти в сухе, датизаспокійливі засоби, а витягнутим з води провести штучне ди-хання, якщо навіть у них немає видимих ознак життя.

При ураганах, бурях

З одержанням сигналу «Штормове попередження» на-селення приступає до робіт по підвищенню стійкості будинків,споруджень, місць розташування людей, запобіганню пожеж істворенню необхідних запасів для забезпечення життєдіяльності.

З навітряного боку будинків щільно закриваються вікна, двері,горищні люки і вентиляційні отвори. Стекла вікон заклеюються,вікна і вітрини захищаються віконницями або щитами. З метоювирівнювання внутрішнього тиску двері і вікна з підвітряногобоку будинків відкриваються.

З дахів, лоджій, балконів заберіть предмети, які поривами віт-ру можуть бути скинуті вниз і заподіяти людям травми. Предме-ти, що знаходяться в дворах, закріпіть чи занесіть у приміщення,загасіть вогонь у печах.

Населенню рекомендується подбати про підготовку електрич-них ліхтарів, гасових ламп, свічок, похідних наметів, керосинок іпримусів, про створення запасів продуктів харчування, питноїводи і медикаментів.

З наближенням урагану чи сильної бурі необхідно знати заздале-гідь підготовлені місця в будинках або укриттях. Перебуваючи убудинку, слід остерігатися поранень осколками віконного скла.

При вимушеному перебуванні під відкритим небом необхіднобути у віддаленні від будинків і займати для захисту яри, ями,рови, канави, кювети доріг. При цьому треба лягти на дно і щіль-но притиснутися до землі. Слід уникати перебування на мостах,трубопроводах, поблизу об'єктів зі СДОР і речовинами, які легкозаймаються. При супроводі ураганів, бур грозою не можна хова-тися під деревами, які стоять окремо, стовпами і мачтами, близь-ко підходити до опор ліній електропередач.