7.4.5. Дії при дорожньо-транспортних пригодах

магниевый скраб beletage

У світі щорічно гине в дорожньо-транспортних приго-дах (ДТП) 400 тис. чоловік і 1,2 млн. одержують травми високої ісередньої тяжкості. ДТП поряд із серцево-судинними захворю-ваннями, раком та інсультом є однією з основних причин загибе-лі людей будь-якого віку незалежно від статі. При наданні допо-моги потерпілим у ДТП необхідно враховувати:

1. Невідкладне надання першої допомоги є надзвичайно важли-вим, тому що 31% загиблих умерли на місці або протягом 24 год.

Першорядне надання першої допомоги (зупинка кровотечі,відновлення дихання) повинне переважати над звільненням і ви-тягуванням потерпілих. Необхідно розрізняти забезпечення до-ступу і витягування потерпілого. Для забезпечення доступу допотерпілого треба пробити скло.

При витягуванні потерпілого не можна діяти як заманеть-ся. Необхідно забезпечити нерухомий блок: голова-шия-хребет. Не можна допускати викривлення або вивертання уз-довж осі (відносно осі таких елементів: голову не можна змі-щувати відносно шиї, шию — відносно хребта, хребет — від-носно таза).

Діяти у відповідності з наявними засобами, викликати шви-дку допомогу чи аварійно-рятувальну дорожню службу.

Пам'ятати про запобіжні заходи для себе і рятувальників.

Переконатися в нерухомості автомобіля.