207 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

магниевый скраб beletage

А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання

Призначення рахунка: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди).

За дебетом рахунка відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду). За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).

(групу рахунків 207 доповнено рахунком 2071 А згідно з

постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості. ^          (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою

^          Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що

перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою

Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

А Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Націона-

льного банку України

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що надані суб'єктам господарювання, за участю кредитів, що отримані від Національного банку України. За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам госпо-

дарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за зві- тний період.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам го-

сподарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами в інвестиційну діяль- ність, що надані з дисконтом суб'єктам господарювання. За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

^ 2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами в інвестиційну діяль- ність, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за кредитами. За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам

господарювання

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на раху- нок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами. 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання Призначення рахунка: облік короткострокових іпотечних кредитів, що надані суб'єктам гос- подарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання Призначення рахунка: облік довгострокових іпотечних кредитів, що надані суб'єктам госпо- дарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості, 'ji 2085 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб 'єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за зві- тний період.

КА Не амортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб 'єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом суб'єктам господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за

звітний період.

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарю-

вання

00

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами. За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб 'єктам господарювання Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на раху- нок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами, (розділ 20 доповнено групою рахунків 208 згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457) 209 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб 'єктів господарювання

А Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб 'єктів господарювання

А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб 'єктам господарювання

(групу рахунків 209 доповнено рахунком 2095 А згідно з

постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

А Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господа-

рювання

А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам гос-

подарювання

00

Призначення рахунків: за цією групою рахунків обліковується заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, повернення яких викликає сумнів. За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості, що визнана сумнівною. За кредитом рахунків проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми безнадій- них боргів, списані в установленому порядку.

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб 'єктам господарювання

Призначення рахунка: облік коштів, що виплачені банком за гарантіями, виданими суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми, що виплачені за гарантіями, виданими суб'єктам гос- подарювання в разі невиконання ними своїх зобов'язань перед третьою стороною. За кредитом рахунка проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми безнадій- них боргів, списані в установленому порядку. 21 Кредити, що надані органам державної влади 210 Кредити, що надані органам державної влади

А Короткострокові кредити, що надані органам державної влади (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

А Довгострокові кредити, що надані органам державної влади Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються короткострокові та довгострокові кредити відповідно, що надані органам державної влади. За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів.

5          За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що

перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості, (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані органам державної влади. За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період, (групу рахунків 210 доповнено рахунком 2105 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

КА Не амортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані з дисконтом органам державної влади.

00

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються відповідно суми простроченої забо- ргованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів та прострочених нарахованих доходів за кредитами, що надані органам державної влади.

За дебетом рахунка проводяться відповідно суми простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів за наданими кредитами; суми прострочених нарахова- них доходів за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми заборгованості, що визнана сумнівною.